Ukategorisert

Ditt liv – ditt samliv!

Hvem – og hvor mange – du deler ditt liv med er din sak. Om det er en eller flere av motsatt kjønn, samme kjønn eller begge kjønn, er andre uvedkommende. Derfor bør ekteskapsloven (inkludert partnerskapsloven) avskaffes.

Staten bør la folk få velge samlivsform, partnere og kjønn selv, og ikke favorisere noen form for samliv eller partnervalg. Ekteskapsloven er en pakke med juridiske rettigheter og plikter. Den bør avskaffes, og i den grad samliv skal omfattes av lovverket bør det være en sivilrettslig avtale mellom frivillige parter.

Dette er naturligvis Liberalerens prinsipielle syn. Men vi innser at det er langt dit.

Derfor støtter vi at Ekteskapsloven skal gjelde for homofile og lesbiske, og ikke bare heterofile. Som et første skritt.

I disse dager setter religiøse samfunn og organisasjoner fart i en kampanje mot hver enkelt av lovgiverne på Stortinget. Målet er naturligvis å hindre at ekteskapsloven utvides til å omfatte homofile og lesbiske. Senest i Dagbladet idag står to personer frem med argumenter mot en legningsnøytral ekteskapslov.

Flere folkevalgte har kommet med eksempler på hvordan ovennevnte kampanjer utarter til ren hets. I religionens navn.

Vi for vår del synes liberale krefter bør rose og støtte de representanter som er for en slik endring av loven. Vi skal ikke ta det for gitt at loven blir vedtatt, før vedtaket foreligger. Tilhengerne av en slik lov finner du i AP, SV, Venstre, men også i Høyre og SP.

Liberaleren ønsker ikke en ekteskapslov som fungerer som en tvangstrøye, dirigert av religiøse dogmer.

Motstandere av loven bør møtes med spørsmål om hvilken rett de har til å sette seg til doms over andres samliv, og valg av samlivsform og hvilket kjønn partneren har. Motstanderne av en legningsnøytral ekteskapslov finnes først og fremst i KrF og FrP, men også i SP og Høyre (for de to sistnevnte, se lenke over).

Skriv gjerne til tilhengerne av loven, og ros dem for deres arbeid!

Det finnes idag mange familieformer; tradisjonelle heterofile ekteskap, heterofile samboere, homofile og lesbiske partnerskap, homofile og lesbiske samboere, enslige fedre, enslige mødre, osv. osv. Å låse samliv og familiedefinisjon til et heterofilt ekteskap (med barn) blir altfor snevert.

Skriv også til motstanderne av loven, still spørsmål om deres rolle som formyndre, og kritiser dem for å velge religiøse dogmer fremfor å være positive til kjærligheten.

For noen år siden hadde svenske Liberala Ungdomsförbundet (LUF) en kampanje som het «Elska flär!». Forsiden av brosjyren var en ung hvit kvinne og sort mann. Kampanjen var antirasistisk, men tittelen kan godt brukes som et slagord for en legningsnøytral ekteskapslov.

Samfunnet trenger mer kjærlighet, ikke religiøse dogmer.

Elsk fler!

Ikke minst: Elsk hvem du vil – og hvor mange du vil! Uansett kjønn!

Mest lest

Arrangementer