Ukategorisert

Ditt liv – ditt samliv!

Hvem – og hvor mange – du deler ditt liv med er din sak. Om det er en eller flere av motsatt kjønn, samme kjønn eller begge kjønn, er andre uvedkommende. Derfor bør ekteskapsloven (inkludert partnerskapsloven) avskaffes.

Staten bør la folk få velge samlivsform, partnere og kjønn selv, og ikke favorisere noen form for samliv eller partnervalg. Ekteskapsloven er en pakke med juridiske rettigheter og plikter. Den bør avskaffes, og i den grad samliv skal omfattes av lovverket bør det være en sivilrettslig avtale mellom frivillige parter.

Dette er naturligvis Liberalerens prinsipielle syn. Men vi innser at det er langt dit.

Derfor støtter vi at Ekteskapsloven skal gjelde for homofile og lesbiske, og ikke bare heterofile. Som et første skritt.

I disse dager setter religiøse samfunn og organisasjoner fart i en kampanje mot hver enkelt av lovgiverne på Stortinget. Målet er naturligvis å hindre at ekteskapsloven utvides til å omfatte homofile og lesbiske. Senest i Dagbladet idag står to personer frem med argumenter mot en legningsnøytral ekteskapslov.

Flere folkevalgte har kommet med eksempler på hvordan ovennevnte kampanjer utarter til ren hets. I religionens navn.

Vi for vår del synes liberale krefter bør rose og støtte de representanter som er for en slik endring av loven. Vi skal ikke ta det for gitt at loven blir vedtatt, før vedtaket foreligger. Tilhengerne av en slik lov finner du i AP, SV, Venstre, men også i Høyre og SP.

Liberaleren ønsker ikke en ekteskapslov som fungerer som en tvangstrøye, dirigert av religiøse dogmer.

Motstandere av loven bør møtes med spørsmål om hvilken rett de har til å sette seg til doms over andres samliv, og valg av samlivsform og hvilket kjønn partneren har. Motstanderne av en legningsnøytral ekteskapslov finnes først og fremst i KrF og FrP, men også i SP og Høyre (for de to sistnevnte, se lenke over).

Skriv gjerne til tilhengerne av loven, og ros dem for deres arbeid!

Det finnes idag mange familieformer; tradisjonelle heterofile ekteskap, heterofile samboere, homofile og lesbiske partnerskap, homofile og lesbiske samboere, enslige fedre, enslige mødre, osv. osv. Å låse samliv og familiedefinisjon til et heterofilt ekteskap (med barn) blir altfor snevert.

Skriv også til motstanderne av loven, still spørsmål om deres rolle som formyndre, og kritiser dem for å velge religiøse dogmer fremfor å være positive til kjærligheten.

For noen år siden hadde svenske Liberala Ungdomsförbundet (LUF) en kampanje som het «Elska flär!». Forsiden av brosjyren var en ung hvit kvinne og sort mann. Kampanjen var antirasistisk, men tittelen kan godt brukes som et slagord for en legningsnøytral ekteskapslov.

Samfunnet trenger mer kjærlighet, ikke religiøse dogmer.

Elsk fler!

Ikke minst: Elsk hvem du vil – og hvor mange du vil! Uansett kjønn!

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
En liberaler
En liberaler
14 years ago

Er det virkelig ingen av FrPs stortingsrepresentanter som støtter en legningsnøytral ekteskapslov? I så fall er det mildt sagt overraskende – og skuffende.

Pleym
Pleym
14 years ago

Du får skrive til dem og påpeke det! Lenken til epostadressene deres finner du i artikkelen over.

Piris
Piris
14 years ago

Sagt det før : Støtt oppropet om en sivil ekteskapslov !
Gå inn på Opprop.no … klikk på «Sivil ekteskapslov og signer !

MariaMariaOslo
14 years ago

Har Liberaleren tenkt på hvilke skattefordeler man får om man er samboer med flere og kanskje har forsørgeransvar? Samboende, ektefolk er jo registrert langt inn i skjemahelvete med alle fordeler det medbringer. – Sivilt ekteskap? mener man byfogden? Eller at man kan gifte seg hjemme med alle man inviterer på nachspiel – for så å kreve subsidier for det vd andres skattepenger?

Pleym
Pleym
14 years ago

Hvem har sagt at det skal være subsidier med i bildet?

b
b
14 years ago

Med sivilt ekteskap regner meg med at Liberaleren mener at staten skal holdes utenfor ekteskapsprosessen (registrering, tillatelse, osv) helt. I så fall er jeg helt enig. Er man kristen, forstår jeg at man ønsker at en prest skal velsigne ekteskapet, og er man muslim vil man sikkert ha en imam. Men dersom man ikke har en spesiell religiøs tro ser jeg ikke helt poenget med å la staten «velsigne» ekteskapet. Stoler man virkelig ikke på hverandre såpass at man må la staten passe på at man holder sammen? Jeg forstår at noen liker ekteskapstradisjonen selv om de ikke nødvendigvis er… Read more »

b
b
14 years ago

Og når det gjelder subsidier og andres skattepenger: Selvsagt skal de forsvinne helt når ekteskapsloven fjernes… 🙂

Piris
Piris
14 years ago

Til de som lurer på sivilt ekteskapslov : Det er en lov som skiller det juridiske fra seremonielle ! Det er vedtatt en slik lov i Tyskalnd for mange år siden. Den sier etter som jeg vet at man må stå foran en tjenestemann at man ønsker å inngå ekteskapet frivillig og sette opp det juridiske.
Hvilken tjenestemann vet jeg ikke helt sikkert … kanskje en dommer eller en kommunal tjenestemann som har juridisk rett til å registrere et ekteskap ?
Den sivile ekteskapsloven er åpen for en privat seremoni i etterkant !

fabelfisk
14 years ago

b: Det er jo overhodet ingen plikt å gifte seg, da. Du kan fortsette å bo sammen med og holde sammen med den du vil så lenge du vil uten å gifte deg. Altså ødelegger vel ikke en ekteskapslov i seg selv for deg? At noen ønsker seg en ferdig juridisk «pakke» som sikrer dem rettigheter når de går inn i et ekteskap (slik at de ikke sitter igjen med skjegget i postkassa dersom det blir slutt) har jeg stor forståelse for. Men skattesubsidier og andre særrettigheter må vi få en slutt på. Ekteskap er en avtale mellom to (eller… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

I «pakken» ligger arverett, deling av bo ved skilsmisse, forsørgerplikt osv osv.

MariaMariaOslo
14 years ago

…og skattefradrag, annen skatteklasse, påvirker pensjonen etc etc. Liberalerens ønsker begynner kanskje i feil ende? 🙂

Andreas
Andreas
14 years ago

Det ser i det minste lyst ut for homofiles rettigheter, se her: http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/05/15/500765.html
Folk fra SU til FpUs Ove Vanebo støtter opp om en mer liberal familiepolitikk.

Jan Harsem
14 years ago

En annen innfallvinkel for en liberal tilnærming burde være at argumentasjonen skulle være kunnskapsbasert. Per Aage Pleym Christensen og mange andre diskuterer en reform de ikke har lest. Regjeringens lovforslag er tilgjengelig på departememtets hjemmesider, og burde leses som grunnlag for diskusjonen. Pressemeldinger og medieoppslag gir bare deler av saksbildet. For eller mot homofiles rett til å gifte seg – det er reformen i debatt i den banale dimensjonen som Barne- og likestillingsdepartementets lansering søkte. Kjønnsnøytral ekteskapslov er bare en del av reformen. I tillegg skal barneloven endres, adopsjonslaoven og bioteknologiloven. Når loven etter alt å dømme blir vedtat, er… Read more »

Jan Harsem
14 years ago

Adopsjon og assisert befruktning er allment akseptert som unntak som ikke opphever det biologiske utgangspunktet for hvordan foreldreskap forstås. Den biologiske forankringen ligger i bunn, med unntak som ved adopsjon skal sikre barn foreldre som kan gi omsorg. Også assisert befruktning til heterofile vurderes som unntak som ikke opphever det biologiske utgangspunktet. Assistert befruktning til homofile vurderes ikke som unntak fra utgangspunktet. Selve forankringen for hva vi forstår med det å være foreldre blir rokket når forplantningen normaliseres ved bruk av ekstern leverandør av sæd, og senere også egg. Derfor er denne reformen av en helt annen karakter i forhold… Read more »

trackback
13 years ago

[…] Ditt liv – ditt samliv! | 15. november 2007 […]

Fra arkivet