Notiser

Misfornøyd med fylkeskommunen

Altaposten kaller dette første steg på veien for å “privatisere” skolen. Det er misbruk av privatiseringsbegrepet. Det som er riktig er at Alta kommune er misfornøyd med den politiske styrtingen av den videregående skolen, og vil la en gruppe politikere overta istedenfor en annen. Hadde alle gjort som Alta kommune ville Norge sannsynligvis hatt to forvaltningsnivå, istedenfor tre, noe som burde bety reduksjon av skatter og avgifter.

Mest lest

Arrangementer