Ukategorisert

Rådet mot fattigdom – et nytt supperåd

Er det noe staten har nok av er det råd og utvalg. Bjarne Håkon Hanssen, vi trenger ikke et fast råd til bekjempelse av fattigdom.

I dag arrangerte Arbeids – og inkluderingsdepartementet en fattigdomskonferanse. Nyheten fra konferansen er at statsråd Bjarne Håkon Hanssen vil etablere et nytt råd. Norge har allerede for mange råd og utvalg. Eldrerådene og Klagenemnda for stedsvalgsaker er to konkrete eksempel.

Mange av de eksisterende rådene kommer med uttalelser til politikere, uten å ha spesielt stor makt. De bidrar til at sosialdemokratiet får flere talerør, verken mer eller mindre. Ingen ting tyder på at et Fattigdomsråd vil utgjøre den store forskjellen. Det vil gå inn i historien som nok et supperåd.

Spørsmålet som flere enn Liberaleren bør stille er om politikerne virkelig skal utjevne alle forskjellene mellom menneskene? I så fall er det en umulig oppgave.

Mest lest

Arrangementer