Notiser

Den kompliserte staten

Staten er komplisert, ikke minst for aktører som driver med næringsaktiviteter. For å bøte på at politikerne har vedtatt mange lover har Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Statens forurensningstilsyn laget nettstedet regelhjelp.no. Alternativet til dette nettstedet burde ha vært en mindre komplisert stat, men for politikerne var den tanken helt utenkelig. Dessverre.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer