Notiser

Den kompliserte staten

Staten er komplisert, ikke minst for aktører som driver med næringsaktiviteter. For å bøte på at politikerne har vedtatt mange lover har Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Statens forurensningstilsyn laget nettstedet regelhjelp.no. Alternativet til dette nettstedet burde ha vært en mindre komplisert stat, men for politikerne var den tanken helt utenkelig. Dessverre.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
    Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
  • Prøysenisme er god liberalismePrøysenisme er god liberalisme
    “Å forklare essensen av liberalisme gjennom Alf Prøysen, sier du?” Check!
  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.