Ukategorisert

Ja til valgfrihet i skolen

Naturlig nok fører valgfrihet i skolen til bedre resultat for elevene, noe som også var resultatet i prosjektet med valgfritt sidemål i Oslo-skolen. Elevene styrket ferdighetene i hovedmålet når de slapp sidemålsundervisningen.

Oslo har gjennomført et forsøk med valgfritt skriftlig sidemål ved ni videregående skoler. Forsøket har vært vellykket, viser evalueringen fra NIFU STEP.

Fremskrittspartiet fremmer nå et forslagom å gjøre sidemål valgfritt over hele landet. Det betyr mer frihet og valgmuligheter for elevene, og sannsynligvis bedre resultat. Liberaleren håper forslaget får støtte, men vi frykter selvsagt det verste. Mer igjen for hver skattekrone har ikke vært Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti sin sterkeste side i nasjonalforsamlingen.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Piris
Piris
14 years ago

Det ser ut som om frihet er et bedre alternativ ettersom
at det gir bedre resultater, men det som jeg fortsatt synes er dårlig
er seksualundervisningen – den var for dårlig da jeg gikk på ungdomsskolen.
Det skulle ikke forundre meg at den var like dårlig idag.
Syns politikere også burde fokusere på en bedre seksualundervisning i skolene.

lfn
lfn
14 years ago

Piris, synes det er vesentlig viktigere å avskaffe en dialekt vi aldri vil få bruk for. Vi får nok seksualundervisning utenom skolen;)
Vi får håpe venstresiden tar til vettet, og lar sidemål være valgfritt!

obo
obo
14 years ago

Synd at Solvik ikke hadde muligheten til få styrket ferdighetene i norsk da han gikk på skolen. Da hadde han lært om bruk av genetiv: Det heter» …. og Kristelig Folkepartis sterke side». «…Kristelig Folkeparti sin sterke side», er nynork. God bedring.

Tom Arnesveen
14 years ago

Nynork?

Bent Johan Mosfjell
Admin
14 years ago

Feil, det er tillatt å bruke «sin» også i bokmål. Siden genitiv-s ikke er tillatt (var det i hvert fall ikke da jeg gikk på skolen) i nynorsk, mens bruk av «sin» er tillatt på begge målfører var det rasjonelt å tilegne seg bruk av «sin» i alle sammenhenger, da det gav fravær av røde streker uansett målføre. Samnorsk er imidlertid sjeldent vakkert. For øvrig bør det ikke være statens oppgave å blande seg bort i hvordan mennesker skriver. Den enkelte private skoe bør derfor fritt velge hva slags språk undervisning skal foregå på og hvilke sprognormer de ønsker å… Read more »

Petter H
Petter H
14 years ago

Svar til Bent Mosfjell I henhold til Per Egil Hegge, en velkjent sporgrøkter, bør man (på bokmål) vise varsomhet med bruken av eiendomspronomenet «sin/ sitt». Ofte blir setninger klønete når skribenten ikke helt er fortrolig med f.eks refleksiviteten. Dette er et syn som går igjen i normale lærebøker. Jeg er for øvrig med Mosfjell at samnorsk sjeldent er vakkert. Jeg vil gå så langt som å si at det aldri er det. Dog er jeg uenig i at det ikke er statens oppgave å blande seg bort i hvorledes fok skriver. Det bør være en rettskrivningsnorm (eller standard, om du… Read more »

Fra arkivet