Ukategorisert

Et nytt mislykket skattefinansiert prosjekt

Regionprosjektet har ikke ført til redusert rusmiddelbruk og færre rusrelaterte problem blant ungdom i de ni kommunene som var med i prosjektet, skriver Statens institutt for rusmiddelforskning, Sirus, på sitt nettsted.

–Vi finner ingen kortsiktige effekter i form av redusert rusmiddelbruk og færre rusrelaterte skader, sier forskningsleder Ingeborg Rossow.

Liberaleren kan konkludere med at politikerne igjen har bommet med bruk av skattefinansierte penger. Det er ille å være bidragsyter gjennom skatter og avgifter til meningsløse tiltak.

Forskerne i Sirus peker på at ingen av kommunene i Regionprosjektet har tatt i bruk de mest virksomme strategiene i rusforebygging, nemlig å begrense tilgjengeligheten på alkohol. Liberaleren anbefaler selvsagt ikke slike virkemiddel ettersom eiendomsrettigheter krenkes, og det oppmuntrer til illegal omsetning av alkohol. Narkotika er i dag ulovlig, men alle vet at mange misbruker narkotiske stoffer. Skulle forskerne ha rett i sin påstand om tilgjengelighet, burde narkotika ha vært et fremmedord i Norge og i mange andre land.

Regionprosjektet var en del av Bondevik II-regjeringens Handlingsplan mot rusmiddelproblemer (2003-2005). Hovedmålsettingen var å utvikle gode forebyggende tiltak og å videreutvikle eksisterende tiltak med sikte på å begrense rusmiddelbruk og rusmiddelrelaterte skader, med hovedfokus på barn og unge, skriver Sirus på sitt nettsted.

Seks kommuner/regioner ble valgt ut til å delta i prosjektet: Larvik, Haugesund, Narvik, Os, Nesodden og fire kommuner på Ytre Søre Sunnmøre. De mottok til sammen 20 millioner kroner over en periode på tre år, og fikk i tillegg faglig veiledning fra de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål. Sosial- og helsedirektoratet sto for den sentrale styringen av prosjektet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer