Ukategorisert

Et nytt mislykket skattefinansiert prosjekt

Regionprosjektet har ikke ført til redusert rusmiddelbruk og færre rusrelaterte problem blant ungdom i de ni kommunene som var med i prosjektet, skriver Statens institutt for rusmiddelforskning, Sirus, på sitt nettsted.

–Vi finner ingen kortsiktige effekter i form av redusert rusmiddelbruk og færre rusrelaterte skader, sier forskningsleder Ingeborg Rossow.

Liberaleren kan konkludere med at politikerne igjen har bommet med bruk av skattefinansierte penger. Det er ille å være bidragsyter gjennom skatter og avgifter til meningsløse tiltak.

Forskerne i Sirus peker på at ingen av kommunene i Regionprosjektet har tatt i bruk de mest virksomme strategiene i rusforebygging, nemlig å begrense tilgjengeligheten på alkohol. Liberaleren anbefaler selvsagt ikke slike virkemiddel ettersom eiendomsrettigheter krenkes, og det oppmuntrer til illegal omsetning av alkohol. Narkotika er i dag ulovlig, men alle vet at mange misbruker narkotiske stoffer. Skulle forskerne ha rett i sin påstand om tilgjengelighet, burde narkotika ha vært et fremmedord i Norge og i mange andre land.

Regionprosjektet var en del av Bondevik II-regjeringens Handlingsplan mot rusmiddelproblemer (2003-2005). Hovedmålsettingen var å utvikle gode forebyggende tiltak og å videreutvikle eksisterende tiltak med sikte på å begrense rusmiddelbruk og rusmiddelrelaterte skader, med hovedfokus på barn og unge, skriver Sirus på sitt nettsted.

Seks kommuner/regioner ble valgt ut til å delta i prosjektet: Larvik, Haugesund, Narvik, Os, Nesodden og fire kommuner på Ytre Søre Sunnmøre. De mottok til sammen 20 millioner kroner over en periode på tre år, og fikk i tillegg faglig veiledning fra de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål. Sosial- og helsedirektoratet sto for den sentrale styringen av prosjektet.

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?
  Hva skal man ha krav på av skolegang? Og likestilling, det er vel alle for? Rent vann og energi bør vel alle også kunne få? Del 2 av en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
  Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?
 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • Innvandring og SvalbardInnvandring og Svalbard
  Svalbard er et godt eksempel på hva som menes med fri innvandring. Egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker.
 • En hyllest til politikerneEn hyllest til politikerne
  Politikere fortjener ofte mer respekt enn de får. Samtidig bør vi ha mindre tro på det politiske systemet.