Ukategorisert

Matvarer inn i miljødebatten

–Dette er fordyrende tullball, sier liberalist og 1.nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom, Ove A Vanebo.

Torgeir Micaelsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, ønsker at alle dagligvareprodukter skal merkes med klistremerker som forteller om CO2-mengden som gikk med i produksjonen, for at forbrukerne skal se hvor miljøvennlig matvarene er. Ove A Vanebo reagerer på forslaget, noe lytterne av Nyhetspuls 17 på Kanal24 fikk merke i dag.

–Dette vil måle kun en snever side ved miljøproblemene. Det vil ikke ta hensyn til om en bruker kunstgjødsel eller sprayer på kjemikalier, noe som kan være like miljøskadelig som CO2, sa Vanebo i nyhetsmagasinet.

FpUs fremste ankepunkt mot forslaget er imidlertid at det vil være en utrolig komplisert og uoversiktelig regnemåte for å få frem hva slags mengde CO2 som går med i prosessen.

–Skal offentlig ansatte reise rundt for å måle utslipp fra lastebiler, frysere, lagring og aktivitet med foredling? Skal en også regne ut hvor mye CO2 det kommer fra klistremerkingen og byråkratenes rundreiser for å måle CO2-mengde, spurte Vanebo i radioprogrammet.

Torgeir Micaelsens regnestykke vil bli svært komplisert. I denne debatten vant liberalisten mot sosialdemokraten. Det var rimelig lett å kåre vinneren.

Mest lest

Arrangementer