Ukategorisert

Krig mot kvinner

Senterpartiets stortingsgruppe går inn for kjønnsnøytral verneplikt. Det ble klart etter møtet i stortingsgruppen onsdag kveld. For oss som elsker frihet og som er motstandere av slavearbeid, er vedtaket bortimot en katastrofe.

Senterpartiet er dermed det første partiet som har vedtatt at kvinner og menn skal gjennomføre verneplikt. Dermed legger Senterpartiet klare føringer på debatten som pågår i partiene. Senterpartiets regjeringspartnere har ikke fattet sine vedtak, men mye tyder på at det blir fryktelig spennende. Sluttresultatet kan bli et klart stortingsflertall for en ny vernepliktsordning som er dobbel så ille som den Norge har i dag.

–Dette er en viktig beslutning for oss i arbeidet med den nye langtidsplanen for Forsvaret, sa parlamentarisk leder i Senterpartiet, Lars Peder Brekk til Kanal24 etter debatten i stortingsgruppen.

Etter det Liberaleren erfarer var det debatt i Senterpartiets stortingsgruppe om saken, men et relativt klart flertall ønsker å tvinge kvinner inn i Forsvaret, for enhver pris.

Bør sørge for så lite krenkelse som mulig
For Liberaleren er det et dårlig argument at kvinner skal avtjene verneplikt fordi menn må gjennomføre en slik tjeneste. Likebehandling i dette spørsmålet betyr større overgrep, at flere rammes av slaveriet. Liberaleren ønsker at alle skal kunne takke ja eller nei til et jobbtilbud, og denne valgmuligheten bør også unge menn og unge kvinner få.

I tillegg er ordningen blodig urettferdig. Vi har tvang for menn i dag, men kun en liten gruppe gjennomfører tjenesten. Noen få må gi avkall på egen frihet, mens et stort flertall kommer seg unna med de fordelene det medfører. Tvang ovenfor en liten del av den kvinnelige befolkningen vil ikke gjøre ordningen mer rettferdig.

For oss handler ikke dette spørsmålet om likestilling eller likebehandling. For Liberaleren er det viktigst at enkeltmennesket får bestemme over seg selv. Dersom en person får krenket sine rettigheter, er det en tragedie. Dersom to personer får krenket sine rettigheter, er det dobbelt så galt.

Delte meninger i Ap og SV
Alle som er imot verneplikt og kjønnsnøytral verneplikt bør engasjere seg i denne saken så fort som mulig. Debatten pågår for fullt i partiene. Dersom Arbeiderpartiet og SV lander på det samme standpunktet som Senterpartiet har inntatt, er saken allerede avgjort. Regjeringspartiene har flertall i Stortinget, og kan avgjøre dette uten å tenke på opposisjonspartiene.

I Arbeiderpartiet er det delte meninger. Forsvarspolitisk talskvinne, Signe Øye, er for kjønnsnøytral verneplikt, mens Anniken Huitfeldt, leder av kvinnenettverket i partiet, faktisk er på linje med liberalister.

–Vi må diskutere om det ikke er bedre å gå over til frivillig førstegangstjeneste, sier Anniken Huitfeldt til Dagsavisen.

I SV er det mye som tyder på at et flertall støtter Kjetil Bjørklund som satt i Regjeringens forsvarspolitiske utvalg. Han var ikke enig i utvalgets konklusjon, og mener tiden ikke er moden for kjønnsnøytral verneplikt. Det er tilhengere av et strengere system også i SV, men disse er mest sannsynlig i mindretall i eget parti.

Tags:

Mest lest

Arrangementer