Diverse, Magasin

Ansvarlig spill: Kampanje mot statlig spillmonopol

Regjeringen har foreslått at det skal bli ulovlig for banker å overføre penger fra norske bankkunder til andre spillselskaper enn det statlige norske spillselskapet Norsk Tipping. Store grupper blant de yngre er i mot forslaget. Det viser en undersøkelse gjennomført for det nyetablerte initiativet Ansvarlig Spill, som arbeider for et konkurranseutsatt spillmarked.

De med erfaring mest positive til alternative tilbydere
Fra før vet vi at de eldste gruppene det her er snakk om i liten grad har erfaring med de uavhengige spillselskapene på nett, mens de yngste, som i langt oftere har egen erfaring med dem, er positive. Dessuten er menn i overveiende grad mer positive enn kvinner. Hele 47,2 % av menn mener at andre spillselskaper enn det statlige monopolet bør få lisens til å tilby tipping og oddsspill over internett i Norge. Menn er i større grad brukere av andre spill en de spillene det statlige monopolet tilbyr.

–Det ser ut til at de som i størst grad har erfaring med de uavhengige spillselskapene er mest positive, sier Henrik Mandal fra initiativet Ansvarlig Spill.

Liten tro på at forbudet vil ha særlig effekt på spilleavhengighet
På spørsmål om man tror at forbudet vil redusere antall spilleavhengige, svarer kun 13,3 % at det vil ha stor eller svært stor effekt, samtidig som 31 % sier at det vil ha noe effekt. 43,1 % er skeptiske til virkningene og mener forbudet kun i svært liten eller liten grad vil ha slike virkninger. Og menn er langt mer skeptiske enn kvinner til at forbudet vil ha slike positive virkninger.

–Det viser at et så drastisk tiltak som et forbud, ikke har folkets tillit som målrettet tiltak mot spillavhengighet, sier Mandal.

Redusert tillit til Norsk Tipping
Samtidig som Regjeringen foreslår et forbud mot pengeoverføringer til utenlandske spillselskaper på Internett sier 25 prosent av befolkningen sier at de har fått svekket tillit til Norsk Tipping den sisten tiden.

–For Ansvarlig Spill handler spørsmålet om å få lov til å konkurrere på like vilkår med Norsk Tipping. Vi tror at private aktører kan være minst like ansvarlige som et statlig monopol, sier Mandal.

Store aktører som Liberaleren håper lykkes

Det er noen store selskap som står bak Ansvarlig Spill. Pressemelding som er sendt ut, og som Liberaleren har trykket i sin helhet, har personer fra Expekt, Betsson, Ladbrokes og Unibet som kontakter på pressemeldingen.

For mer om Ansvarlig Spill, besøk kampanjens nettsted.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
  Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.
 • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
  Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
  Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?
 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.