Ukategorisert

Staten godtar ikke røykeklubber

Den private eiendomsretten har elendige kår.

Liberalerens lesere har blitt litt kjent med røykeklubben Sigarillos i Sandefjord. Vi har gjennom noen oppslag ønsket denne klubben lykke til med driften, selv om kommunen gjør hva de kan for å stoppe konseptet.

I dag ble en dom fra Høyesterett gjort kjent. Staten vant saken mot et serveringslokale på Hardanger Hotell AS hvor kun medlemmene av en røykeklubb skulle ha adgang. I dom av 21. desember 2007 slår Høyesterett fast at røykelosjen på Hardanger Hotell var ulovlig. Ikke bra for den private eiendomsretten og ikke bra for Sigarillos som Liberaleren følger med en viss spenning.

–Avgjørelsen er prinsipielt viktig, og jeg er glad for at Høyesterett med dette lukker muligheten for omgåelser av røykeforbudet på serveringsstedene, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.

Ingen skal jobbe, bortsett fra ledelsen, men arbeidstakerne skal fortsatt beskyttes. Forstå det den som kan!

Tags:

Mest lest

Arrangementer