Notiser

Inhuman innvandringspolitikk

Knapt noe politikkområde er sterkere preget av overregulering, overbyråkratisering, offentlig ressurssløsing, vilkårlighet og umenneskelig frihetsundertrykkelse enn nettopp innvandringspolitikken. Det opplagte liberale svaret er: Avskaff hele uvesenet, reduser det offentlige byråkratiet, stans den meningsløse sløsingen med fellesskapets midler, mener Lars Peder Nordbakken, fast spaltist hos minerva.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer