Ukategorisert

Kulturskolen – et godt høyreforslag

Kulturskole er i skuddet. Det gir skribenten en god grunn til å markedsføre et godt høyreforslag som ble slaktet da saken ble politisk behandlet i Nordkapp. Høyre kommer til å fremme forslaget på nytt.

I et innslag i Radio Nordkapp forklarer kommunestyrerepresentant Marita Melsbø Nilsen hvordan Høyre vil organisere kulturskolen i Nordkapp. Lokalforeningen vil utvikle en økonomisk støtteordning slik at foreninger, lag og organisasjoner skal drive kulturskolen i Nordkapp. I dag er tilbudet i kommunal regi der nettoutgiften er vel 1,5 millioner kroner. Nordkapp kommune har i dag store underskudd i driften, og har brukt momsrefusjon fra store byggeprosjekt for å finansiere den kommunale driften.

Høyres forslag i Nordkapp er godt fordi opplæringsloven pålegger kommunene å organisere kulturskoler, men kommunene får stor frihet i hvordan tilbudet skal organiseres. Høyres opplegg i Nordkapp viderefører et betydelig kulturskoletilbud, men kostnadene blir lavere og private aktører blir langt viktigere for barn og ungdommer.

Skribenten anbefaler lydinnslaget der Melsbø Nilsen forklarer sitt opplegg. Det er ikke ofte høyrepolitikere er så konkret som Nilsen er.

25 000 i kø for kulturskoletilbud
Vårt Land kunne i dag melde at 25 000 barn står på venteliste ved landets kulturskoler. Samtidig er dette tilbudet gitt et løft i Soria Moria-erklæring. Regjeringen har heldigvis ikke fulgt opp intensjonene i egen erklæring.

Mye tyder på at subsidiering, altså finansiert gjennom skatter og avgifter, øker etterspørselen. Hadde undervisningen vært til selvkost ville ventelisten vært borte eller drastisk redusert.

Tilbudet bør privatiseres
Offentlig sektor skal ikke ha ansvar for verken å finansiere eller produsere kulturskoletjenesten. Offentlig sektor bør heller ikke ha ansvar for at kulturskoletilbudet er tilgjengelig for barn og ungdommer. De som trenger eller har lyst på dette tilbudet, skal selv betale kostnaden og finne noen som tilbyr tjenesten. Kulturtilbudene bør privatiseres!

Barn, ungdom og voksne bør selvsagt bruke egen frihet på kultur, men det må være tilbud fra privat sektor. For en liberalist er det ikke unaturlig med kjøp av ”en til en time” med undervisning i kunst og kultur, men det bør skje fra private aktører og ikke i form av skattefinansierte tilbud i regi av en politisk vedtatt kulturskole.

Tags:

Mest lest

Arrangementer