Notiser

Meningsløs støtteordning

Store ord, lite handling. Disse ordene beskriver godt ”gaven” på 50 millioner kroner som regjeringen vil gi til kommuner som har fraflytting i 2008. I fjor var det i underkant av 200 kommuner som opplevde befolkningsnedgang. Hvis ”gaven” deles likt mellom kommunene, blir det i underkant av 300 000 kroner i støtte til hver kommune. En slik ekstraordinær overføring betyr svært lite for tjenestetilbudet i en norsk kommune. I fjor fikk Porsanger kommune 19 000 kroner, penger som skulle sikre det skattefinansierte tjenestetilbudet i en kommune som opplevde stor fraflytting. Idioti!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer