Ukategorisert

Motstand mot OL

Det er gledelig at et flertall er imot bruk av skattefinansierte penger på OL i Tromsø.

49 prosent av de spurte er imot statsgaranti til et vinter-OL i Tromsø i 2018, viser en meningsmåling Norstat har gjort for NRK.

Spørsmålet som ble stilt var: For at Norge kan søke om OL 2018 i Tromsø må staten garantere for utgifter på 9,3 milliarder kroner. Er du for eller imot at en slik garanti gis?

42 prosent er for, mens 8 prosent ikke har gjort seg opp noen mening.

Regjeringen vil i løpet av dette året ta en avgjørelse. Mye taler for at regjeringspartiene er på kollisjonskurs med folket i OL-saken. Åslaug Haga, statsråd og leder av Senterpartiet, brenner for et Tromsø-OL. Hun har brukt saken for å markedsføre Senterpartiets politikk.

Liberaleren har ikke noe imot store arrangement, heller ikke idrettsfester, men hver arrangør bør betale egen fest. De som ikke har penger eller som ikke klarer å ordne finansiering, bør avstå fra å feste.

Hvis regjeringen gir statsgaranti, mot folkets vilje, vil denne saken være nok et bevis på at det er de med mye makt, og ikke de som trenger hjelp, som nyter godt av statens omfordeling. Derfor forsvarer Liberaleren kapitalisme, som faktisk er nødhjelp til de fattige.

Tags:

Mest lest

Arrangementer