Ukategorisert

Motstand mot OL

Det er gledelig at et flertall er imot bruk av skattefinansierte penger på OL i Tromsø.

49 prosent av de spurte er imot statsgaranti til et vinter-OL i Tromsø i 2018, viser en meningsmåling Norstat har gjort for NRK.

Spørsmålet som ble stilt var: For at Norge kan søke om OL 2018 i Tromsø må staten garantere for utgifter på 9,3 milliarder kroner. Er du for eller imot at en slik garanti gis?

42 prosent er for, mens 8 prosent ikke har gjort seg opp noen mening.

Regjeringen vil i løpet av dette året ta en avgjørelse. Mye taler for at regjeringspartiene er på kollisjonskurs med folket i OL-saken. Åslaug Haga, statsråd og leder av Senterpartiet, brenner for et Tromsø-OL. Hun har brukt saken for å markedsføre Senterpartiets politikk.

Liberaleren har ikke noe imot store arrangement, heller ikke idrettsfester, men hver arrangør bør betale egen fest. De som ikke har penger eller som ikke klarer å ordne finansiering, bør avstå fra å feste.

Hvis regjeringen gir statsgaranti, mot folkets vilje, vil denne saken være nok et bevis på at det er de med mye makt, og ikke de som trenger hjelp, som nyter godt av statens omfordeling. Derfor forsvarer Liberaleren kapitalisme, som faktisk er nødhjelp til de fattige.

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Adrion
14 years ago

Nå er det neppe noen stor fare for at Tromsø vil bli tildelt OL i 2018, men om de skulle er det godt å se at såpass mange er mot en statlig garanti. Beløpet på 9,3 milliarder kroner vil uansett bli mye høyere etterhvert når den eventuelle byggingen skal i gang. Det bør ikke være en prioritet for den offentlige pengekassa å finansiere noe slikt. Mye er viktigere og riktigere. Pengekassa bør brukes til å ta vare på befolkningen, da særlig vår sikkerhet gjennom forsvar, politi og rettsvesen. Nei, kutt skattene og la ekstrapengene som særlig næringslivet da får bli… Read more »

Roald Nomme
Roald Nomme
14 years ago

Jeg har også tidligere ønsket å komme med i grupper som er mot olympiade i Norge, og etter Brennpunkt programmet igår må jeg si at aversjonen mot å bruke 20 milliarder av fellesskapets kasse på et slkt gigantarrangement bare har øket. Stensbøl og de andre «velgjørerne» fremsto i gå som en vemmelig selvopptatt gruppe, som ikke syntes å sky midler for å finne en politisk løsning som kunne tjene deres egne interesser. Det at Martinsenutvalget ikke så ut til å ha noen innflytelse på valget av arrangementssted virket nærmest uvirkelig. Nå er det ikke kampen om stedet som er viktigst… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

lol snakk om å bo i et land som styres av grådige kommunister, lol hvor mange år har det gått siden 1994 når vi er i 2018. Det finnes jo mange land i verden, hva med å trekke seg litt tilbake og la andre land slippe til. Med bare litt rettferdighetssans er det jo åpenbart at norge bør vente til minst 2050 eller seinere med å søke.

Fra arkivet