Diverse, Magasin

Klassekampen omtaler kampanjen

Klassekampen har idag et kort intervju med Liberalerens redaktør, der vår epostkampanje mot EUs datalagringsdirektiv omtales. Det er også kommet andre reaksjoner på kampanjen. Deriblant svar fra Ap.

Intervjuet finner du her.

Klassekampen spanderte igår lederartikkel og tosiders artikkel om oppropet Vox Populi har satt igang, og Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksens angrep på direktivet i lederartikkelen til tidsskriftet Minerva og i egen blogg. Nei til EUs leder Heming Olaussen er gledelig overrasket over synspunktene.

Idag følger Klassekampen opp med et intervju med diverse stortingspolitikere om deres holdning til direktivet, samt altså omtale av Liberalerens kampanje.

Unge Venstre-bloggeren Boye Bjerkholt, som er en varm EU-tilhenger, har blogget om kampanjen, og mener den kommer på overtid. Denne bloggposten inneholder en god del informasjon om EUs interne prosess om datalagringsdirektivet. Nyttig å få med seg.

Et svar på Boyes kritikk er naturligvis at faxdemokratiet som følger av EØS-avtalen gjør at informasjon om slike saker (som tilslutt er aktuelle også for Norge) sjelden når ut over de spesielt interessertes sfærer. Men tidspunktet Venstre og Unge Venstre gjorde sine vedtak burde tilsi at det var mulig å få ut mer informasjon om saken, og ikke minst utfordre nei-partiene SP og SV om sin holdning. Slik kunne man skapt interesse fra dag én, og samtidig gjort hvetebrødsdagene til den nye regjeringen litt mindre rosenrøde. Det er naturligvis lett å være efterpåklok..

Vox Populi har også omtalt vår kampanje, og skriver at den bør støttes, i en bloggpost der han gjør en foreløbig oppsummering.

Efter at undertegnede igår ble intervjuet av Klassekampen, datt Aps svar på min henvendelse om direktivet innn i epostkassen. Intet får fart på Stortinget som henvendelser fra media om henvendelser til representantene og partigruppene!

Aps svar er sendt av politisk rådgiver Ola Mannsåker:
«Takk for henvendelsen! Det omtalte EU-direktivet (2006/24) er til behandling i regjeringen, og vil først komme til Stortinget når Regjeringen fremmer dette for behandling i Stortinget. Vi har merket oss ditt syn på saken, og vil ta det med når saken kommer opp til behandling.

Mvh Ola Mannsåker
Pol.rådg. Arbeiderpartiet»

Dagbladet hadde igår en leserkommentar, skrevet av Eirik Faret Sakariassen: Storebror ser deg! I debatten under leserkommentaren, har jeg lagt info og lenke om Liberalerens kampanje.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer