Ukategorisert

Sandberg nyanserer Ellingsen om datalagringsdirektivet

I gårsdagens Klassekampen gikk FrPs justispolitiker Jan Arild Ellingsen langt i å omfavne datalagringsdirektivet. Idag er nestformann Per Sandberg mer nyansert på FrPs hjemmesider.

Til Klassekampen uttalte Ellingsen at «- For meg handler det om å ha tillit til systemet. Det skal være klare regler og rammer rundt lagring. Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved ikke å ha et slikt regelverk, sier han til Klassekampen.

Han mener det lar seg gjøre å lage et system som hindrer misbruk.

– Jeg er klar over at det kan finnes utro tjenere overalt, men jeg tror dette lar seg gjøre på en måte som gjør at vi kan få et godt system.»

Sandberg mer nyansert
FrPs nestformann Per Sandberg leder Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, og det er denne komiteen som skal behandle direktivet.

Sandberg uttaler på FrPs hjemmesider at «- En eventuell implementering av EUs datalagringsdirektiv vil få konsekvenser for den grunnleggende retten til å kommunisere anonymt, påpeker Sandberg og er bekymret for at en eventuell implementering av dette direktivet vil gripe inn i både ytringsfriheten og personvernet.»

Dessuten uttalte han at «- FrP er opptatt av å sikre den enkeltes personvern, og vi er derfor sterkt bekymret for de svake begrunnelsene EU legger til grunn for å lagre alle våre bevegelser, og for den manglende viljen man ser til å vurdere risikoen ved systemene, sier Sandberg.»

Sammen med alle de øvrige opposisjonspartiene fremmet FrP forslag om å kun tillate lagring begrenset til direktivets minimumstid på 6 måneder, da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om «Et informasjonssamfunn for alle» våren 2007.

Stortinget behandlet saken i mars 2007. Komiteens merknader finner du her.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Nei til FN
Nei til FN
14 years ago

Alle vet at Frp ikke har noen troverdighet i denne saken eller med hensyn til personvern generelt (det måtte i så fall gjelde bompenger og fotobokser). Alle som går inn på Stortinget.no og søker i arkivet, vil finne Ellingsens etterlysning av implementering av datatilsynet i spørretimen, der han forsøkte å få justisministeren i tale ettersom dette direktivet tilsynelatende var FOR vanskelig å innføre i Norge. «Da er det altså håp…» er Vox Populis kommentar. Når Frp synes at noe er vanskelig å gjennomføre, kan man vanligvis regne med at det er det. Spørsmålet er om det stemmer når loven kommer… Read more »

Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
14 years ago

Hvorfor er min kommentar fjernet? Kan ansvarlig redaktør gi et svar?

Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
14 years ago

Nå er den der igjen.

Roy
Roy
14 years ago

Så vidt jeg kan se fins det tre muligheter: 1. Man kan reforhandle EØS-avtalen, evt reservere seg med veto mot de direktivene som blir for dominerende og detaljstyrende. 2. Man kan si opp EØS-avtalen, og falle tilbake på den gamle Frihandelsavtalen, i tillegg til den beskyttelsen WTO-reglene gir. 3. Man kan i tillegg forhandle fram bilaterale avtaler med hver enkelt handelspartner og land. (Britiske BNP er tilhenger av et slikt bilateralt system, men siden de foreløpig ikke tas særlig seriøst grunnet sin påståtte rasisme, skal jeg ikke ta de til inntekt i denne sammenheng, bare påpeke det som er relevant… Read more »

Fra arkivet