Ukategorisert

Sandberg nyanserer Ellingsen om datalagringsdirektivet

I gårsdagens Klassekampen gikk FrPs justispolitiker Jan Arild Ellingsen langt i å omfavne datalagringsdirektivet. Idag er nestformann Per Sandberg mer nyansert på FrPs hjemmesider.

Til Klassekampen uttalte Ellingsen at «- For meg handler det om å ha tillit til systemet. Det skal være klare regler og rammer rundt lagring. Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved ikke å ha et slikt regelverk, sier han til Klassekampen.

Han mener det lar seg gjøre å lage et system som hindrer misbruk.

– Jeg er klar over at det kan finnes utro tjenere overalt, men jeg tror dette lar seg gjøre på en måte som gjør at vi kan få et godt system.»

Sandberg mer nyansert
FrPs nestformann Per Sandberg leder Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, og det er denne komiteen som skal behandle direktivet.

Sandberg uttaler på FrPs hjemmesider at «- En eventuell implementering av EUs datalagringsdirektiv vil få konsekvenser for den grunnleggende retten til å kommunisere anonymt, påpeker Sandberg og er bekymret for at en eventuell implementering av dette direktivet vil gripe inn i både ytringsfriheten og personvernet.»

Dessuten uttalte han at «- FrP er opptatt av å sikre den enkeltes personvern, og vi er derfor sterkt bekymret for de svake begrunnelsene EU legger til grunn for å lagre alle våre bevegelser, og for den manglende viljen man ser til å vurdere risikoen ved systemene, sier Sandberg.»

Sammen med alle de øvrige opposisjonspartiene fremmet FrP forslag om å kun tillate lagring begrenset til direktivets minimumstid på 6 måneder, da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om «Et informasjonssamfunn for alle» våren 2007.

Stortinget behandlet saken i mars 2007. Komiteens merknader finner du her.

Mest lest

Arrangementer