Ukategorisert

På vei mot overvåkingssamfunnet

Årets første gjesteskribent på Liberaleren er Venstres nestleder Trine Skei Grande. Temaet for henne artikkel er EUs datalagringsdirektiv.

av Trine Skei Grande, nestleder i Venstre.

Liberaleren har flere ganger skrevet om Datalagringsdirektivet (2006/24/EF), og har startet en kampanje mot regjeringen og Stortinget for å få Regjeringen til å legge ned veto. Jeg kan forsikre Liberalerens lesere om at Venstre er imot direktivet. Allerede i mars 2006 vedtok Venstres landsstyre at Norge må si nei til EUs nye overvåkingsdirektiv. Venstre mener direktivet er alt for inngripende. Til nå har hensyn til personvernet gjort at telekom-operatører må slette trafikkdata raskest mulig. Politiet har likevel hatt anledning til å pålegge teletilbyder å lagre data når disse antas å ha betydning som bevis og det er grunn til å tro at det er begått en straffbar handling. Venstre mener dette har fungert bra.

Jeg er en av dem som mener at min private korrespondanse skal forbli privat, så lenge jeg ikke er mistenkt for noe kriminelt. Det å skulle lagre informasjon om kontakt mellom mennesker som ikke er mistenkt for noe kriminelt bryter med liberale rettsprinsipper og griper inn i ytringsfriheten. Vi i Venstre er også skeptiske til å pålegge private selskap ansvar for enorme mengder med sensitive personopplysninger som politiet skal ha tilgang til ved behov. Informasjon om egen private korrespondanse er noe jeg selv skal eie, det er ikke noe teleselskapene skal lagre på sine servere i tilfelle jeg kommer til å gjøre noe kriminelt en gang i framtida.

Venstre innser at det er vanskeligere å være personvernvennlig i praksis enn i teorien. Vi innser også at personvern av og til må vike i kampen mot terror og organisert kriminalitet. Vi mener imidlertid at datalagringsdirektivet går alt for langt i å gripe inn i vanlige borgeres rett til privat kommunikasjon. Terrorister ønsker å spre frykt og å undergrave vårt åpne og liberale samfunn. Hvis vi stadig innskrenker personvernet i terrorbekjempelsens navn lar vi dessverre terroristene vinne kampen.

Vi har registrert at det har vært lite politisk debatt om direktivet og det har vært vanskelig å komme på i media med vårt budskap. Heldigvis har debatten om direktivet nå våknet. Jeg har lenge fryktet at direktivet blir implementert uten at en tenker nøye gjennom de personvernmessige følgende. Venstre foreslo 8. mars i fjor at Stortinget allerede da skulle gi et klart signal om at omfanget av direktivet må være så lite som mulig. Derfor foreslo vi at direktivets minimumslagringstid blir den lovlige maksimale lagringstiden i Norge. Venstres forslaget lød: «Stortinget ber Regjeringen, ved eventuell implementering av Datalagringsdirektivet (2006/24/EF), sikre at dataopplysninger som direktivet pålegger landene å lagre, maksimalt lagres i seks måneder som er direktivets minimumsramme.» Forslaget fikk da bare Venstres stemmer (!), men vi fikk resten av opposisjonen med oss da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om «Eit informasjonssamfunn for alle» litt senere på våren. Det var også gledelig å lese i Klassekampen 15. januar at både Venstre, Unge Høyre, Krf og SV sa de var skeptiske til direktivet.

Om Liberalerens kampanje og opposisjonens motstand mot direktivet er nok til å hindre at det blir implementert, gjenstår å se. Men Venstre vil fortsette å jobbe for et sterkt personvern. Vern om den personlige frihet og integritet er grunnleggende i et liberalt demokrati, og vi kan ikke akseptere at den undergraves skritt for skritt av teknologi, sløvhet, kynisme eller frykt for terror.

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Piris
Piris
14 years ago

La oss fortsette som før ! JA til et styrket personvern !

Reidar
Reidar
14 years ago

«Vi innser også at personvern av og til må vike i kampen mot terror og organisert kriminalitet.»

-Kampen mot terror er satt i scene nettopp for å skape hysteri nok slik at overvåkningen kan økes i omfang.

«Venstre foreslo 8. mars i fjor at Stortinget allerede da skulle gi et klart signal om at omfanget av direktivet må være så lite som mulig.»

-Kompromisser i denne saken vil føre til det samme; direktivet vil til slutt være der i all sin gru.

Pleym
Pleym
14 years ago

Enig! Ingen kompromisser!

Enten: Direktivet har ingen relevans for EØS-avtalen. Vi lar være å implementere direktivet.

Eller: Direktivet har (dessverre) relevans for EØS-avtalen. Vi legger ned veto mot direktivet.

Uansett: Send epost til regjeringen og Stortinget med tekstforslaget fra vår artikkel 13.januar!

spenn
spenn
14 years ago

Sukk… Kampen mot terror er satt i scene for å forhindre nye terrorangrep, Reidar. Du har kanskje ikke fått med deg at det ukentlig foretas arrestasjoner av folk som planlegger terrorangrep over hele Europa? Eller er det kanskje regjeringene våre som står bak terrorangrepene også? Paranoide vrangforestillinger er neppe egnet til å overbevise folk om at direktivet er problematisk. Det er ikke dermed sagt at kampen mot terror skal gå foran retten til privatliv og ikke minst uskyldspresumsjonen. Jeg synes forslaget til Venstre, å legge minimumskravene til grunn for maksimal lovlig lagringstid i Norge, er godt. Et veto er fristende,… Read more »

ED
ED
14 years ago

Ja,dere erkelibertinere.. Den ene dagen springer dere rundt med Karl Popper og hans empiri og den neste dagen er det Ayn Rand’s urubbelige platonske dogmatisme som gjelder. Det er klart at man alltid skaa ha en sunn skepsis mot hva myndigheter finner på i form av reguleringer og skatter. Men med kravet på empiri : Vis oss med tydelig og robust statistikk hva som geentlig er problemet med personvern og overvåling. I klartekst : Hvor ofte blir medisinske journaler misbrukt ? Er det noe samfunnsproblem i praksis at en politikonstabel smugtitter litt på et kjendisrulleblad ? Föler du deg misbrukt… Read more »

Pleym
Editor
14 years ago

Empiri eller ideologi? Det er faktisk slik at det bør settes grenser for statens makt, også hva staten skal kunne samle inn av data om ditt og mitt privatliv – uten at vi vet om det, eller at det foreligger en rettslig kjennelse som gir staten tilladelse. I en rettsstat er prinsippet at du er uskyldig til du er dømt. I dette overvåkingssamfunnet er prinsippet at du kan komme til å gjøre noe galt en gang i fremtiden, derfor er det best å samle inn all tilgjengelig informasjon om deg. Og forøvrig. Slå opp i ordboken på «libertiner» og «liberalist».… Read more »

ED
ED
14 years ago

Kjäre deg Pleym, spar meg for barneoppdragelsen men takk for utrymmet og spenstige og relevante ordskifter Mitt poeng er : De har alltid värt de som gneller på personvernet. Det har pågått sålenge at de har nå bevisbyrden for forekomsten av misbruk. Og hvordan ligger det an med det takk ? Jeg forstår at visse vil holde utenlandstransaksjoner hemmelig. Det er forståelig med dagens idiotiske skatter og regler ( eks Gro) men teknologi er her en hjelp til en lösning på problemet og ikke problemet i seg.. Hadde det värt opp til Goggen fra Fredrikstad, så hadde kåmputtere värt forbudt… Read more »

ED
ED
14 years ago

Ang teknologi : Som du kanskje mistenker,så finsn det inntil grensende visshet for at New Hampshire ble totalmanipulert. Og ikek bare det, alle viktige valg siden 2000… Diebold stemmeregnere kontrolleres av republikanerne (inget generelt vondt om dem bare derfor) men det amerikanske systemet for tabulering er fullstendig latterlig. Så lösningen er VoterID. At det skal väre noe problem.. Bare å kopple oppholdstillatelse og social security nummer mot en VoterID i et sentralt register. Så lokalt lagres bare en VoterID. Og all administrasjon i det sentrale registret logges og omgjerdes med all mulig sikkerhet Sådan teknologi er idag rutine med AmeX… Read more »

Reidar
Reidar
14 years ago

Du må ikke glemme hvor mye mere effektivt nazistene klarte å holde oversikten over jødene med IBM’s datagenererte numererte tatoveringer.

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.
MEN…vi har en historie vi kan lære av. Maktmennesker som vil overvåke andre gjør det aldri for å minske byråkratiet eller hjelpe. Det er snakk om makt og total kontroll.

spenn
spenn
14 years ago

«… bare POT kan rote fritt rundt.»

Hvorfor stoppe der? POT kan få kopi av nøkler til alle låser i Norge slik at de kan «rote fritt rundt» i skuffer og skap uten ransakelsesordre.

Folk som deg bekrefter nødvendigheten av å beskytte personvernet.

ED
ED
14 years ago

Tjänare Reidar, du er vel imot kirkeböker også ? Det kom jo med reformasjonen. For de som er imot personnummer : Ta en titt på innvandrerkaoset i USA, Russland og andre u-land. Folk som gulper gamle ordtak som argument gir jeg ikke for mye for. Og jeg er gammal nok for å vite når en skal be folk dra til helvete. Forsök kom med konstruktive forslag til å unngå de näre-döden opplevelser som vi har på finansmarkedet. Dette er et potensielt ustabilt dynamisk system med incentiver til det ultimate chicken-race/atombombe ( Om det mot formodning er noen matematikere/fysikere som fatter… Read more »

Reidar
Reidar
14 years ago

Så vidt jeg vet ble ikke kirkebøker brukt for å kartlegge enhver borgers bevegelser. Det er ikke slike ting vi her diskuterer.

Vil du være slave så bare gå i gang. Få operert inn en RFID chip under huden og føl deg trygg for at myndighetene skal passe på deg.

Forøvrig gidder jeg ikke bruke mere tid på en person som ber meg dra til helvete. Jeg skjønner på din argumentasjon at det er dit du ønsker vi alle skal dra.

ED
ED
14 years ago

Kult. Du sier at kirkeböker aldri var noe problem. Du har altså kontroll på 500 års historie.
Om vi skrur inn en GPRS eller en 10 GHz ulvetracker på alle de 600 personer som kan begå NOKAS-ran her i Sverige, så har vi löst problemet.
En GPRS koster 100 NOK. Pöbelen kan fortsatt fly rundt, vi sparer fengselsugifter.
Etter pen oppförsel operer vi bort chipet. Ved minste kröll åker det tilbake.
Fortell meg gjerne hvilket edelt liberalt prinsipp som er edlere enn den praltiske kollektive nyttigheten av å ha eliminert kriminalitet.

trackback
14 years ago

[…] – om direktivet Liberaleren har lenge hatt en tradisjon med å invitere gjesteskribenter. Både Venstres nestleder Trine Skei Grande og leder i Kristelig Folkepartis Ungdom Kjell Ingolf Ropstad har skrevet om direktivet på […]

trackback
14 years ago

[…] Grande var årets første gjesteskribent på Liberaleren, og redegjorde for Venstres syn på EUs […]

trackback
12 years ago

No change in appetite on topamax….

Topamax dosage for weight loss. Topamax anxiety side effect. Topamax for weight loss and you on a diet. Topamax. Pregnancy and topamax. Topamax the good the bad and the ugly. Side effects of topamax….

Fra arkivet