Ukategorisert

Strammer inn kjøpesenterpolitikken

Dessverre er det politikerne som avgjør om et kjøpesenter har lov til å eksistere eller ikke. Erik Solheim, som er miljø- og utviklingsminister, vil stramme inn det regjeringen kaller rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre.

Regjeringen vil ha slutt på at det bygges nye kjøpesentre utenfor byer og tettsteder. I dag sendte regjeringen et forslag til utkast til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre ut på høring. Regjeringen bryr seg fortsatt lite om eiendomsrettigheter, men foreslår at kjøpesenter kan etableres eller utvides dersom det er i tråd med godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner for handel. Der det ikke er godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner, vil kjøpesentre større enn 3000 m² bruksareal ikke være tillatt.

Tidligere da sosialdemokratiske politikere var næringsfiendtlige, varierte argumentene en del. Nå bruker Erik Solheim miljøet for alt det er verdt.

–Målet med denne politikken er å styrke by- og tettstedssentrene, legge til rette for miljøvennlige transportvalg og redusere klimagassutslippene. Vi må unngå byspredning som fører til tap av dyrket mark og biologisk mangfold, økt bilbruk og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding.

–Vi trenger derfor en bevisst og restriktiv holdning til lokalisering av kjøpesentre for å dempe trafikkveksten, sier Solheim i pressemeldingen.

Høringsfristen er satt til 15. april 2008.

Tags:

Mest lest

Arrangementer