Ukategorisert

Strammer inn kjøpesenterpolitikken

Dessverre er det politikerne som avgjør om et kjøpesenter har lov til å eksistere eller ikke. Erik Solheim, som er miljø- og utviklingsminister, vil stramme inn det regjeringen kaller rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre.

Regjeringen vil ha slutt på at det bygges nye kjøpesentre utenfor byer og tettsteder. I dag sendte regjeringen et forslag til utkast til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre ut på høring. Regjeringen bryr seg fortsatt lite om eiendomsrettigheter, men foreslår at kjøpesenter kan etableres eller utvides dersom det er i tråd med godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner for handel. Der det ikke er godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner, vil kjøpesentre større enn 3000 m² bruksareal ikke være tillatt.

Tidligere da sosialdemokratiske politikere var næringsfiendtlige, varierte argumentene en del. Nå bruker Erik Solheim miljøet for alt det er verdt.

–Målet med denne politikken er å styrke by- og tettstedssentrene, legge til rette for miljøvennlige transportvalg og redusere klimagassutslippene. Vi må unngå byspredning som fører til tap av dyrket mark og biologisk mangfold, økt bilbruk og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding.

–Vi trenger derfor en bevisst og restriktiv holdning til lokalisering av kjøpesentre for å dempe trafikkveksten, sier Solheim i pressemeldingen.

Høringsfristen er satt til 15. april 2008.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Seide
14 years ago

Er ikke hovedgrunnen for at folk velger å gå på kjøpesentre at man da slipper å KJØRE rundt til hver eneste lille butikk? Er det ikke både enklere og mindre varmutslipp av store hus istedenfor små hus? Må ikke trailere kjøre rundt i smågatene i byen for å slippe av til alle sine lokale forhandlere? Dessuten er det mye mer sannsynlig at det finnes kollektivtransport til store kjøpesentre (eks IKEA) enn små lokale forretninger. Om man ikke forventer at det skal ligge en ikea ved hvert hushjørne. Når det gjelder tap av dyrket mark orker jeg ikke engang å begynne..… Read more »

Boye
14 years ago

Makan til hva staten skal blande seg opp i. Hvis vår deltidsmiljøvernminister ikke har mer å ta seg til enn å lage rikspolitikk av kjøpesentre, bør han kanskje vurdere å kutte stillingsprosenten sin i miljøverndepartementet ytterligere.

b
b
14 years ago

«(…) og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding.»

Jeg tror ikke at det sitatet trenger å kommenteres engang…

aasemarthe
aasemarthe
14 years ago

Og nå ser det ut til at politikken rammer Lillesand. Her er det snakk om frykt for overetablering – godt at politikerne passer på Bauhaus og Ikea slik at de ikke tar seg vann over hodet: http://www.fvn.no/na24/article551790.ece

Fra arkivet