Ukategorisert

Økte adopsjonsrettigheter

Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen, EMD, slår fast at myndighetene ikke kan nekte adopsjonsmulighet på grunn av seksuell legning, og at dette strider mot konvensjonens artikkel 14 som omhandler diskriminering.

Denne uken publiserte EMD utfallet av en sak en fransk kvinne hadde anlagt mot myndighetene fordi hun ikke ble godtatt som adoptivforelder. Dommen slår fast at seksuell legning ikke er et grunnlag for å avslå en søknad. Saken bør få konsekvenser for Norges praksis som åpner for adopsjonsrettigheter for enslige. Åpner et land for adopsjonsmuligheter for enslige, kan ikke avslagsargumentet være at barnet vil mangle en fars – eller morsfigur. Det er rett og slett ulogisk.

Den franske kvinnen, som lever i et parforhold, fikk sin søknad avslått av franske myndigheter. Det ble blant annet vist til hennes seksuelle legning. Da hun søkte om godkjenning var hun åpen om sin seksuelle legning. Det kom også frem at hennes samboer ikke ønsket foreldreansvar, men ville bidra i oppdragelsen til barnet som paret ønsket seg. Søknaden ble avslått. Kvinnen gikk videre med saken til flere forskjellige instanser. Foreløpig punktum er satt hos Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen som etter Liberalerens syn kom til et fornuftig standpunkt. En av de 17 dommerne som behandlet saken var norske Sverre Erik Jebens.

Les mer fra dommen. Også norske Gaysir.no har bred dekning av saken.

Liberaleren ønsker det beste for barna. Seksuell legning gir ingen garanti for at man er en god omsorgsperson, like lite som å være dårlig med barn. Derfor bør homofile på grunn av sin legning heller ikke utelukkes fra en adopsjonsmulighet. Det er den enkelte person/det enkelte par sin egnethet som må vurderes.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Jeg er helt enig i at denne dommen bør få konsekvenser for Norge. Konsekvensen bør være at Norge trekker tilbake sin signatur av den europeiske menneskerettskonvensjon. Liberaleren gir selv inntrykk av hvor fundamentalt galt dette bærer av sted allerede i artikkeloverskriften. Der skrives, som om det var det selvfølgeligste av verden, om «adopsjonsrettigheter». Som om det skulle være noen rettighet å adoptere! Det er heller ikke noen rettighet å få beholde sitt barn! Dersom barnevernet mener en barneforsørger er uskikket til forsørger/foreldreansvaret, kan den uskikkede fratas foreldreansvar, ja enda samværsrett. Det bli derfor absurd å snakke om rettigheter når det… Read more »

trackback
14 years ago

[…] Igår skrev Liberalerens Bjørn Magne Solvik at “Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen, EMD, slår fast at myndighetene ikke kan nekte adopsjonsmulighet på grunn av seksuell legning, og at dette strider mot konvensjonens artikkel 14 som omhandler diskriminering.” […]

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
14 years ago

Hm, her var det mye å ta tak i… Nå synes også jeg at de organisasjonene og enkeltindividene som har frontet homofiles rett til adopsjon har vinklet saken feil – det har i det store og hele handlet om voksnes rett til å adoptere barn, ikke om barns rett til å ha foreldre. Med det sagt, kan jeg ikke skjønne at personers legning skal være avgjørende for om de kan gi et barn omsorg eller ikke. La nå alle som ønsker det og vurderes som skikket til det få stille seg i kø for å adoptere – og ikke la… Read more »

Fra arkivet