Ukategorisert

Sylvi Listhaug lyver

På Tabloid i kveld kom FrP-politikeren med en interessant opplysning om SVs skolepolitikk

For det første har jeg lest SVs program på skoleområdet. Det står ikke et ord om kunnskap, men det står massevis om lek og moro.

SVs Lisbeth Rugtvedt svarte med at det rett og slett ikke var sant det Listhaug sa. Liberaleren har gått til SVs program og sjekket hva som faktisk står der. Du finner den aktuelle delen av programmet her, og vi siterer:

«SV ønsker elever som er kunnskapsrike, tenker kritisk og reflekterende. … Fokus må flyttes fra testing av ferdigheter til en mer mangfoldig og individuelt tilrettelagt opplæring og kunnskapsbygging.»

Sylvi Listhaug snakket rett og slett ikke sant. Formålet med å skrive denne artikkelen er todelt.

1) Det er nyttig å få bekreftet at den etiske standarden til sentrale politikere ikke er særlig høy. Halvsannheter, fordreininger og selektiv utvelgelse av fakta er vanlig, men det er sjelden at politikere er så dumme at de avslører seg så direkte.

2) Det blir interessant å merke seg hvilke konsekvenser Sylvi Listhaugs løgnaktige opptreden får. Mitt tips er: Ingen overhodet. Og dét forteller også mye om politikkens vesen.

Svindel bør være forbudt og privat svindel er hovedsaklig forbudt (selv om man stadig leser om slikt i forbindelse med postordesalg, husbygging m.m.). I politikken er det derimot en legalisert og naturlig del av spillet. Politikere holdes på ingen måte individuelt ansvarlig for sine løfter. Det er fritt frem for jug og fanteri.

Dette er faktisk en viktig grunn til at liberalister er svært skeptiske til statlig virksomhet. Politikken er ikke befolket av de rene og ranke, men av de sleipe med spisse albuer. Unntak finnes, men tendensen er helt tydelig. Gi oss frihet, ikke politikk!

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Erik Sandal
Erik Sandal
14 years ago

Innholdet i artikkelen er uproblematisk helt til siste setning:»Gi oss frihet, ikke politikk!»

Bent opplyser ikke hvem som skal gi «oss» frihet; heller ikke hva frihet er.

Frihet er fravær av initiering av tvang og må således forståes i en passiv kontekst. Det ikke en gave fra andre eller en overføring fra staten.
Frihet er en naturtilstand, og er en tilstand ved medlemmer av arten homo sapiens.

Sylvi Listhaug lyver neppe mer enn andre politikere. SV derimot er bygget på en løgn: Sosialisme.

Knut Johannessen
14 years ago

Erik Sandal: «Sylvia Listhaug lyver neppe mer enn andre politikere» Og hva slags argument er det? At det er helt ok å lyve i Tabloid fordi andre gjør det?

Kristin Halvorsen løy også i Tabloid mandag,da hun sa: «2/3 av afganerne ønsker USA ut». Meningsmålinger fra september/oktober 2007 sier det motsatte.

Derfor synes jeg det er bra at politikere uansett partitilhørighet blir konfrontert med sine løgner. Det blir ikke bedre av at alle gjør det.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Hvorfor konfronterer ikke Liberaleren SV med Halvorsens løgn da? Er det fordi at Listhaug er FRP’er, og at Liberaleren fortsatt furter fordi liberalistrabulistene på demokratisk måte ble fjernet fra posisjonene de hadde i partiet på et LANDSMØTE? Hovedtendensen i artikkelen er jeg imidlertid enig i; Listhaug har «bæsja i skuffen», og det bør hun få pepper for. Jeg er dessverre ikke enig med Sandal i at sosialismen er en løgn; den er dessverre en ubehagelig sannhet som mange hederlige kvinner og menn daglig får føle virkningene av på bare skinnet.

Carl Christian
14 years ago

Erik Sandal er inne på noe essensielt. Hvordan mener liberaleren/B.J Mosfjell at man kan skille frihet fra politikk? Ofte minner de «ultra» liberale holdningene her inne om store deler av avholdsfolkets forhold til alkohol. Holdningen; «Jeg har sett hvor mye skade alkohol kan gjøre, derfor bør ingen ha tilgang til alkohol» er ikke så langt unna; «Politikere misbruker makten sin/feilvurdere svindler bedrar og gjør overgrep i et sett, derfor bør vi tilnærmet avskaffe all politisk styring» …..som i mine øyne ofte er essensen i det som sies på disse sidene. Likevel, det skal Liberaleren ha, jeg er sjelden enig med… Read more »

Knut Johannessen
14 years ago

Eivind Knudsen: For oppklaringens skyld, jeg har ikke noe med Liberaleren å gjøre, så dette står for min regning. Jeg har konfrontert Kristin Halvorsen med det, men hun viser til at hun har fått informasjon fra andre (Kristian Berg Harpviken)

MariaMariaOslo
14 years ago

…»Fokus må flyttes fra testing av ferdigheter…» – SV suger og Sylvi Listhaug ruler!

Petter H
Petter H
14 years ago

Mosfjell, Det er ikke alle av oss som har sett programmet du refererer til. Derfor blir artikkelen din noe uklar. For det første: Er Sylvi Listhaug en FrP-politiker? For oss som ikke er på fornavn med Løvebakken, er det viktig at en artikkel identifiserer menneskene den omtaler. For det andre: Hva er den løgnaktige påstanden til Listhaug? Det sier artikkelen din lite om. Jeg vil derfor be deg om å skrive den om slik at det er klart for alle hvem som omtales, hva som er sagt, for så å ta tak i det du mener er løgn. Liberaleren.no har… Read more »

Fra arkivet