Ukategorisert

Personvernkommisjonen: Kampanjer mot Stortinget

er det som kan stanse datalagringsdirektivet fra å bli norsk lov! Dette var svaret fra Lee Bygrave på Aftenpostens nettprat idag.

Aftenposten hadde idag en tosiders artikkel om datalagringsdirektivets konsekvenser for norsk lov. I tillegg var det altså nettprat med Personvernkommisjonens medlem Lee Bygrave.

Liberaleren stilte samme spørsmål til Bygrave som til Datatilsynet under nettpraten på Dagens Næringsliv igår:

«Bloggeren Vox Populi har laget et opprop mot EUs datalagringsdirektiv (8000 underskrifter). På Facebook har den største gruppen mot direktivet 13000 medlemmer. Nettavisen Liberaleren har startet en epostkampanje mot direktivet, rettet mot regjeringen og Stortinget. Det er også lagret en egen nettside mot direktivet. https://www.liberaleren.no/2008/01/13/kampanje-legg-ned-veto-mot-datalagringsdirektivet/ Hva mener du er den beste måten for å hindre at direktivet blir en del av norsk lov?

Mvh. Per Aage Pleym Christensen, redaktør Liberaleren»

Svaret:

«Svaret er kampanjer rettet mot politikere i Stortinget — det er de som til syvende og sist skal bestemme om og hvordan direktivet blir implementert i norsk lov. Det er samtidig viktig å huske at det skjer flere prosesser utenfor Norge som kan svekke direktivets gjennomslagskraft. En organisasjon i Irland mener at direktivet mangler et tilstrekkelig EU-rettslig grunnlag og har anlagt sak for å få direktivet kjent ugyldig. Den tyske implementeringen av direktivet skal trolig også opp til behandling i den tyske forfatningsdomstolen. Og jeg ser det som ikke ussannsynlig at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg etterhvert får en sak der det nye datalagringsregelverket står sentralt. Enkelte juridiske eksperter på feltet hevder med betydelig styrke at direktivet er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8.»

Resten av spørsmålene og svarene på nettpraten finner du her.

Så da er det bare å delta i Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet!

Mest lest

Arrangementer