Ukategorisert

Den internasjonale personverndagen

er idag 28.januar. Fornyelsesminister Heidi Grande Røys efterlyser engasjement rundt personvernet. Hva med å sende henne en epost med Liberalerens tekst mot datalagringsdirektivet?

Fornyelsesminister Heidi Grande Røys proklamerer at «Regjeringa aksepterer ikkje at personvernet alltid skal måtte vike for effektivitetskrav. Personvern skal vektleggjast på alle samfunnsområde;»

Det er på departementets hjemmeside at Grande Røys’ innlegg/tale/kronikk er offentliggjort.

Innledningsvis er statsråden prisverdig klar: «Noko av det viktigaste vi kan gjere for personvernet er å spreie kunnskap og ha ein levande debatt. På denne måten kan vi gjere vårt til at alle som tek avgjerder tenkjer personvern og tek personvernomsyn i arbeidet sitt. Dei må setjast i stand til å vege personvernomsyn mot alle andre omsyn som ligg til grunn for eit tiltak. Til no har Datatilsynet ofte blitt ståande sørgjeleg åleine som forsvarar av personvernet.»

Når statsråden påstår at debatten om datalagringsdirektivet har vært fraværende, er det vanskeligere å følge henne: «Regjeringa ønskjer ein levande debatt om personvernet velkommen. Datalagringsdirektivet, som pålegg lagring av informasjon om borgarane sin elektroniske kommunikasjon for bruk i kampen mot kriminalitet, er eit forslag der debatten om personvernet nærast har vore fråverande. Før vi innfører eit slik omdiskutert regelsett , treng vi ein brei diskusjon om grunnleggjande rettsstatsverdiar som personvern. Kamp mot terror og det kravet folk har på vern av privatlivet sitt må vegast mot kvarandre. Trong for og tilgang til personopplysningar må diskuterast.»

Kanskje er det i departementet – eller regjeringen – at debatten om datalagringsdirektivet har vært fraværende?

Grande Røys passer i samme slengen på å kritisere at folk kritiserer myndighetene, samtidig som de selv er slepphendte med å gi fra seg informasjon: «Vi høyrer ofte folk seie dei ikkje er urolege over registrering og overvaking så lenge dei har reint mjøl i posen. Dei legg villig ope ut privat informasjon på Facebook og andre nettsamfunn. Dei gløymer at det vert samla, registrert og handsama informasjon om oss så mange stader at det neppe er nokon som har full oversikt. Og dei gløymer at summen av all den informasjonen som vert lagra kan gi eit skremmande detaljert bilete av oss.»

Du kan lese hele budskapet fra fornyelsesminister Heidi Grande Røys her.

Da Liberaleren startet sin epostkampanje mot datalagringsdirektivet 13.januar, sendte jeg epost til samtlige partiers stortingsgrupper. Til dags dato har kun Ap svart.

Siden fornyelsesministeren efterlyser engasjement rundt personvernet har jeg idag sendt Liberalerens forslag til tekst på epost til henne.

Mest lest

Arrangementer