Ukategorisert

Går Sponheim i fellen?

Venstres leder har ifølge VG søndag sendt et brev til samferdselsminister Liv-Signe Navarsete (SP) og krevet at hun går mot politiets ønske om lagringstid.

Fra VGs artikkel:

«Venstre-leder Lars Sponheim er klar i sitt råd til Navarsete: Si nei til datalagring i mer enn seks måneder.

– Vi innser også at personvern av og til må vike i kampen mot terror og organisert kriminalitet, men datalagringsdirektivet går altfor langt i å gripe inn i vanlige borgeres rett til privat kommunikasjon, mener Sponheim.

Han har nå sendt brev til Sp-statsråden der han ber henne avklare hva regjeringen mener om spørsmålet.

– Terrorister ønsker å spre frykt og å undergrave vårt åpne og liberale samfunn. Hvis vi stadig innskrenker personvernet i terrorbekjempelsens navn lar vi dessverre terroristene vinne kampen, skriver Sponheim i brevet til Navarsete.»

Dermed kan det se ut som om Lars Sponheim går i en felle sikkert flere kan komme til å gå i: Hensikten er helt åpenbar – EU direktivet skal gjennomføres i Norge.
Det gjør man ved å stille krav om 12 mnd lagringstid for innsamlede data. I håp om at de som går imot denne tidsperioden istedet aksepterer 6 måneders lagringstid, noe som er direktivets innhold.

Slik vil politikerne politikerne sørger for at personvernet smuldrer, på grunn av at man må bygge opp en enorm overvåking for å bekjempe kriminalitet og terror – istedenfor å høre på Datatilsynet, Norsk Presseforbund og andre som advarer mot konsekvensene av direktivet.

Vi vil advare Venstres leder og andre som faktisk er opptatt av personvernets kår her til lands om å falle for en så enkel taktikk.

Vår oppfordring til Lars Sponheim og andre forkjempere for personvern er klar: Støtt Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet!
Vi venter naturligvis ikke at Sponheim skal sende epost til seg selv eller sine kolleger, men oppfordrer Venstre til å følge opp motstanden mot direktivet. Årets om ikke tiårets viktigste personvernsak!

Vi vil helst, og vi regner også med at Sponheim vil, slippe å svare sine barnebarn at «personvern – jo, det var en drøm vi hadde. Den ble ødelagt av politikere som sov i timen eller lot seg lure ut på glattisen.»

Mest lest

Arrangementer