Notiser

Redaktøren med innlegg om datalagringsdirektivet i Studentavisen i Trondhjem; Skal personvernet ofres i terrorkampen står i Under Dusken, som også finnes på nett. Liberaleren håper at Trondhjemsstudentene engasjerer seg i kampen mot datalagringsdirektivet, via vår epostkampanje mot direktivet.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
  • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
    Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
  • DødsstraffDødsstraff
    Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?