Notiser

Redaktøren med innlegg om datalagringsdirektivet i Studentavisen i Trondhjem; Skal personvernet ofres i terrorkampen står i Under Dusken, som også finnes på nett. Liberaleren håper at Trondhjemsstudentene engasjerer seg i kampen mot datalagringsdirektivet, via vår epostkampanje mot direktivet.

Mest lest

Arrangementer