Ukategorisert

Årsmøteresolusjon mot direktivet

Eidsvoll Venstre er det første partipolitiske lokallaget Liberaleren vet om som har vedtatt en årsmøteresolusjon mot datalagringsdirektivet. Resolusjonen er ikke bare sendt media – men også til partienes stortingsgrupper.

På Venstres stiftelsesdato 28.januar hadde Eidsvoll Venstre årsmøte. Datoen er også den internasjonale personverndagen.

Lokallaget vedtok en resolusjon som sier nei til datalagringsdirektivet. I tillegg til vanlig praksis med å sende resolusjonen til media, har Eidsvoll Venstre valgt å sende resolusjonen til samtlige partiers stortingsgrupper.

I epostmeldingen heter det:

«Eidsvoll Venstre vedtok på sitt årsmøte 28.januar å si nei til at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Selv om Eidsvoll Venstre ikke er et lokallag i ditt parti, ber vi om at nedenstående resolusjon tas med i vurderingen når ditt parti tar stilling til datalagringsdirektivet.

Mvh. Knut Bakkehaug, leder Eidsvoll Venstre.»

Resolusjonen finner du her.

Nye muligheter for press mot Stortinget og regjeringen?
Teksten i resolusjonen Eidsvol Venstre vedtok er hentet fra Liberalerens epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Liberaleren har så langt sett for seg at engasjerte enkeltpersoner sender eposthenvendelser til stortingsgrupper, enkeltrepresentanter på Stortinget, og til statsrådene i regjeringen.

Hvis flere av partiene som er opptatt av personvern og er negative til direktivet gjør lignende årsmøtevedtak – og dette sendes både til lokale/regionale media, og til myndighetene, kan bevisstheten rundt følgene av direktivet øke hos folk flest, og presset mot Stortinget og regjeringen øke betraktelig.

Det bør være grunn god nok for flere til å følge Eidsvoll Venstres eksempel. Første mulighet har Akershus Venstre. Årsmøtet er 09.februar, og resolusjonsforslag er allerede sendt inn.

Mest lest

Arrangementer