Ukategorisert

Årsmøteresolusjon mot direktivet

Eidsvoll Venstre er det første partipolitiske lokallaget Liberaleren vet om som har vedtatt en årsmøteresolusjon mot datalagringsdirektivet. Resolusjonen er ikke bare sendt media – men også til partienes stortingsgrupper.

På Venstres stiftelsesdato 28.januar hadde Eidsvoll Venstre årsmøte. Datoen er også den internasjonale personverndagen.

Lokallaget vedtok en resolusjon som sier nei til datalagringsdirektivet. I tillegg til vanlig praksis med å sende resolusjonen til media, har Eidsvoll Venstre valgt å sende resolusjonen til samtlige partiers stortingsgrupper.

I epostmeldingen heter det:

“Eidsvoll Venstre vedtok på sitt årsmøte 28.januar å si nei til at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Selv om Eidsvoll Venstre ikke er et lokallag i ditt parti, ber vi om at nedenstående resolusjon tas med i vurderingen når ditt parti tar stilling til datalagringsdirektivet.

Mvh. Knut Bakkehaug, leder Eidsvoll Venstre.”

Resolusjonen finner du her.

Nye muligheter for press mot Stortinget og regjeringen?
Teksten i resolusjonen Eidsvol Venstre vedtok er hentet fra Liberalerens epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Liberaleren har så langt sett for seg at engasjerte enkeltpersoner sender eposthenvendelser til stortingsgrupper, enkeltrepresentanter på Stortinget, og til statsrådene i regjeringen.

Hvis flere av partiene som er opptatt av personvern og er negative til direktivet gjør lignende årsmøtevedtak – og dette sendes både til lokale/regionale media, og til myndighetene, kan bevisstheten rundt følgene av direktivet øke hos folk flest, og presset mot Stortinget og regjeringen øke betraktelig.

Det bør være grunn god nok for flere til å følge Eidsvoll Venstres eksempel. Første mulighet har Akershus Venstre. Årsmøtet er 09.februar, og resolusjonsforslag er allerede sendt inn.

0 0 vurderinger
Vurdering
3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
13 years ago

[…] lokallag og fylkeslag (og kanskje noen landsmøter) kan vedta resolusjoner mot direktivet. Slik Eidsvoll Venstre gjorde 28.januar – og Akershus Venstre kan komme til å gjøre 09.februar. Kanskje kommer noen av lokal- og […]

trackback
13 years ago

free credit report online no credit card needed…

quartets Rickettsia foundations?tropic:…

trackback
13 years ago

jugar casino…

scratched Toronto Ionian!…

Mest lest

Fra arkivet

 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.
 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.