Ukategorisert

Årsmøteresolusjon mot direktivet

Eidsvoll Venstre er det første partipolitiske lokallaget Liberaleren vet om som har vedtatt en årsmøteresolusjon mot datalagringsdirektivet. Resolusjonen er ikke bare sendt media – men også til partienes stortingsgrupper.

På Venstres stiftelsesdato 28.januar hadde Eidsvoll Venstre årsmøte. Datoen er også den internasjonale personverndagen.

Lokallaget vedtok en resolusjon som sier nei til datalagringsdirektivet. I tillegg til vanlig praksis med å sende resolusjonen til media, har Eidsvoll Venstre valgt å sende resolusjonen til samtlige partiers stortingsgrupper.

I epostmeldingen heter det:

“Eidsvoll Venstre vedtok på sitt årsmøte 28.januar å si nei til at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Selv om Eidsvoll Venstre ikke er et lokallag i ditt parti, ber vi om at nedenstående resolusjon tas med i vurderingen når ditt parti tar stilling til datalagringsdirektivet.

Mvh. Knut Bakkehaug, leder Eidsvoll Venstre.”

Resolusjonen finner du her.

Nye muligheter for press mot Stortinget og regjeringen?
Teksten i resolusjonen Eidsvol Venstre vedtok er hentet fra Liberalerens epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Liberaleren har så langt sett for seg at engasjerte enkeltpersoner sender eposthenvendelser til stortingsgrupper, enkeltrepresentanter på Stortinget, og til statsrådene i regjeringen.

Hvis flere av partiene som er opptatt av personvern og er negative til direktivet gjør lignende årsmøtevedtak – og dette sendes både til lokale/regionale media, og til myndighetene, kan bevisstheten rundt følgene av direktivet øke hos folk flest, og presset mot Stortinget og regjeringen øke betraktelig.

Det bør være grunn god nok for flere til å følge Eidsvoll Venstres eksempel. Første mulighet har Akershus Venstre. Årsmøtet er 09.februar, og resolusjonsforslag er allerede sendt inn.

0 0 vurderinger
Vurdering
3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
13 years ago

[…] lokallag og fylkeslag (og kanskje noen landsmøter) kan vedta resolusjoner mot direktivet. Slik Eidsvoll Venstre gjorde 28.januar – og Akershus Venstre kan komme til å gjøre 09.februar. Kanskje kommer noen av lokal- og […]

trackback
13 years ago

free credit report online no credit card needed…

quartets Rickettsia foundations?tropic:…

trackback
13 years ago

jugar casino…

scratched Toronto Ionian!…

Fra Liberalerens arkiv

  • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
    Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
  • Innvandring og SvalbardInnvandring og Svalbard
    Svalbard er et godt eksempel på hva som menes med fri innvandring. Egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker.
  • Engler og demonerEngler og demoner
    To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.

Verdt å få med seg