Ukategorisert

Dagens innsats mot datalagringsdirektivet

Idag har jeg sendt epost til samtlige stortingsrepresentanter fra Akershus, og bedt dem bidra til at EUs datalagringsdirektiv ikke blir en del av norsk lov.

De som har fått min henvendelse er: Anniken Huitfeldt, Sverre Myrli,Vidar Bjørnstad, Gunvor Eldegard, Marianne Aasen Agdestein (alle Ap), Rolf Reikvam (SV), Dagfinn Sundsbø (Møter fast for Haga, Åslaug) (SP), Morten Høglund, Hans Frode Kielland Asmyhr, Kari Kjønaas Kjos, Ib Thomsen (alle FrP), Jan Petersen, Jan Tore Sanner, Sonja Irene Sjøli, André Oktay Dahl (alle Høyre), og Borghild Tenden (Venstre).

Raskest til å svare var Åslaug Hagas møtende vara, Dagfinn Sundsbø: «Takk for innspill, som jeg deler synspunktene i. Vi arbeider derfor aktivt med å bidra til at denne saken får god og kritisk behandling.». Han utdypet imidlertid ikke hva han anså som god og kritisk behandling.

Neste svarer var Sonja Irene Sjøli fra Høyre, som ikke kunne vært klarere: «Jeg deler din oppfatning, og vil selvsagt jobbe for at det ikke blir endel av norsk lov.»

Teksten jeg sendte: «EU-direktiv 2006/24/EF om datalagring kan bli en del av norsk lov i løpet av de nærmeste par årene. Direktivet pålegger teleselskap å lagre informasjon om hvem som ringer, hvem det blir ringt til, når det blir ringt og hvor det blir ringt fra. De samme opplysningene skal lagres for tekstmeldinger. Internettilbydere får pålegg om å lagre informasjon om involverte IP-adresser, navn og adresse på registrerte nettbrukere, tidspunkt for innlogging og utlogging, avsender og mottaker for all e-post, samt geografisk lokalisering. Selve innholdet lagres ikke, men all data om trafikken skal lagres i opptil to år.

Retten til privatliv, og til ikke å bli overvåket av myndighetene – uten at det foreligger en rettslig kjennelse, basert på konkret mistanke – burde være en selvfølge i et fritt og demokratisk samfunn. Selv i et høyteknologisk samfunn som det norske bør det være mulig å leve et sporløst liv. Som lovlydige borgere forventer vi at staten ikke pålegger tele- og internettoperatører å lagre detaljert informasjon over lang tid. Som borger ønsker jeg å føle meg trygg på at staten ikke lagrer detaljinformasjon om meg i ulike registre, som uten min viten og vilje kan kobles sammen, og brukes i den detaljert og nærmest helhetlig kartlegging.

Innføres EUs datalagringsdirektiv i norsk lov er det først og fremst de lovlydige borgerne som blir rammet. Det er også viktig å understreke at politiet i dag har mulighet til å “fryse” trafikkdata fra mistenkte personer. Å lagre informasjon om kontakt mellom mennesker som ikke er mistenkt for noe – i tilfelle det skjer noe kriminelt i fremtiden – er et alvorlig brudd mot det grunnleggende liberale rettsprinsippet om at man er “uskyldig inntil det motsatte er bevist”.

Tenk deg at det står en myndighetsperson ved postkassen din hver dag. Han registrerer all posten din. Hvem som er avsender, når den er sendt, hvor den kommer fra og hvor stort omfang den har. All informasjonen som nedtegnes legges i en database og lagres for et tidsrom av 6-24 måneder. Hadde du syntes det var ok? Du hadde sannsynligvis blitt fly forbannet og bedt vedkommende forsvinne til et vesentlig varmere strøk.

Men når myndighetene gjør det samme med e-posten din og i tillegg lagrer all informasjon om hvem du ringer til, hvor lenge samtalen varte, hvor mobiltelefonen din befant seg da du ringte og hvor mottakeren av samtalen befant seg. Og gjør det samme med alle SMSene og MMSene dine.

Samtlige personvernmyndigheter innenfor EØS-området har for lengst påpekt at lagringsdirektivet frontkolliderer med Den Europeiske Menneskerettighetserklæringens artikkel 8 om retten til en respektert privat sfære.
Personvernet kan aldri bli bra nok – men i Norge er det allerede for dårlig. Skal vi akseptere at det svekkes ytterligere?

Nei, naturligvis ikke!

I bunn og grunn er det bare en måte å stanse direktivet på: Nekte å ta det inn i norsk lovverk. Det vil samtidig sette EØS-avtalen i fare, og true andre vitale norske interesser. Spørsmålet er om ikke denne saken er av så avgjørende prinsipiell art at alle må foreta en grundig sjeleransakelse, og finne ut om ikke grensen bør gå her.

Jeg oppfordrer deg til å jobbe for at regjeringen ikke skal gjøre datalagringsdirektivet til en del av norsk lov. Om det skjer ved å legge ned veto, eller ved simpelthen å la være å implementere direktivet er ikke så viktig for meg Ett er imidlertid sikkert: Om ingen annen sak er viktig nok til å legge ned veto, så er dette saken.»

Dette er selvsagt en del av Liberalerens kampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Roy
Roy
14 years ago

Ifølge det jeg har fått vite på epost fra Ingvild Boe Hornburg i Venstres stortingsgruppe, skal ikke direktivet ratifiseres (slik som man må med traktater og andre internasjonale avtaler), men må implementeres i norsk lov – dvs at norsk lov må endres slik at direktivet oppfylles. Det er dette arbeidet Regjeringen nå jobber med. Det er Stortinget som vedtar de endrede lovene.

Pleym
Pleym
14 years ago

Og nettopp derfor må Stortinget utsettes for press slik at de presser regjeringen til å avvise å implementere direktivet.

Roy
Roy
14 years ago

Eller Stortinget kan stemme ned forslagene til lovendringer.

trackback
14 years ago

[…] medlemmer sendt inn epost til stortingsrepresentantene fra sine fylker, i første omgang Finnmark og Akershus. Fra Akershus har Dagfinn Sundsbø, Sonja Sjøli og André Oktay Dahl svart. Fra Finnmark har Olav […]

trackback
14 years ago

william hill casino online…

hysterical consultations velvet infuse alterer recompile …

trackback
14 years ago

new york state off track betting…

beauteous boosting:limped,neural …

trackback
14 years ago

ncaa betting online…

tapping!Northrop,superiority skinned codified redeem …

trackback
14 years ago

blackjack online jouer au black jack en ligne aux casinos…

coarse slung,deductions almond overtones …

trackback
14 years ago

coral casino…

hell Yucatan fallow civilians Kelly!steel …

trackback
14 years ago

casinos en ligne…

parapet haddock.restlessly …

trackback
14 years ago

texas hold em hem spel…

luggage,promptly ordering gruff telescopes …

trackback
13 years ago

200 casino…

clubhouse gargantuan?linked imprint Goldman dieter …

trackback
13 years ago

how much is flood insurance…

infuriation breeds?Sinclair clenches immense!…

trackback
13 years ago

good diet pill…

interpolation elucidating Engel trance rite miscegenation …

trackback
13 years ago

qoutes of medical for the students on line saint paul minnesota…

licenses Toyota voids:…

trackback
12 years ago

german p0ker…

eights quenches topple!look,OPEC …

Fra arkivet

 • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
  Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?
  Hva skal man ha krav på av skolegang? Og likestilling, det er vel alle for? Rent vann og energi bør vel alle også kunne få? Del 2 av en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
 • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
  Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
 • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
  Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.
 • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
  For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.