Ukategorisert

André Dahl svarer om direktivet

En av Høyres representanter i Stortingets justiskomité, André Oktay Dahl, har svart Liberaleren om sitt syn på implementering av EUs datalagringsdirektiv.

André Dahl har vært stortingsrepresentant siden 2001, for Høyre. I denne perioden er han medlem av Justiskomiteen.

Via sin sekretær Cristina Wist har Dahl gitt følgende svar:

«Høyre er sterkt kritiske til direktivet og mener det representerer en uheldig og unødvendig inngripen i folks privatsfære. Dagens kriminalitets- og trusselbilde kan ikke forsvare denne type virkemidler.

Politiet har til nå satt inn målrettede tiltak mot enkeltpersoner eller grupper som var mistenkt for alvorlig kriminalitet. Direktivet er imidlertid et skritt i retning av at hele befolkningen blir overvåket, og er etter Høyres mening en alvorlig utvikling. Norges utenforskap i EU har fratatt oss muligheten til å påvirke dette direktivet i forkant. Høyre har likevel konkludert med at, dersom direktivet viser seg å være EØS- relevant, det likevel ikke isolert sett rokker ved EØS- avtalen.

Høyre legger imidlertid til grunn at Regjeringen i det videre arbeidet med en eventuell implementering av direktivet, utformer et lovforslag med minimumskrav til lagringstid og de meste restriktive løsningene når det gjelder sikring av data og hvem som har tilgang til disse.»

Jeg stilte Dahl et oppfølgningsspørsmål for å oppsummere hans syn:

«Jeg kan altå tolke dette som at Dahl ikke vil gå mot at direktivet implementeres – men vil at Norge skal legge seg på at direktivets minstegrense for lagringstid blir norsk maksimumsgrense?»

Liberaleren fortsetter sin epostkampanje mot at EUs datalagringsdel skal bli en del av norsk lov.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jonatan Ekelund Time
Jonatan Ekelund Time
13 years ago

Jeg stilte Gunnar Kvassheim det samme spørsmålet som en del av min henvendelse til stortingsrepresentantene i mitt hjemfylke Rogaland, og han bekreftet at Venstre ikke hadde konkludert på om deres stortingsgruppe er imot hele direktivet eller kun en høyere maksimumsgrense for lagringstiden enn seks måneder. Foreløpig er det bare Venstre og KrF som har svart på min e-postmelding, men ingen av dem har i praksis (som er svært viktig her) tatt avstand fra direktivet i sin fulle og hele form. Jeg gjengir svarene jeg fikk, under. Svar fra KrF: «Hei! Takk for innspill. Jeg ser du har sendt en henvendelse… Read more »

Pleym
Pleym(@pleym_2)
13 years ago

Stadig flere fylkeslag i Venstre vedtar nå resolusjoner mot direktivet. Det er, som Liberaleren har skrevet flere ganger, to måter å forholde seg til direktivet på: Legge ned veto – eller la være å implementere direktivet. Efterhvert som motstanden mot direktivet manifesterer seg i partier som V, KrF og SP og SV i regjeringen vil disse partiene måtte diskutere sin strategi i det videre arbeidet. For partier i opposisjon vil man lettere enn regjeringspartiet SV kunne kreve veto. SV og SP vil muligens finne ut at å la være å implementere direktivet er en strategi hele regjeringen kan enes om.… Read more »

Petter
Petter
13 years ago

Det snodige er jo at det relativt liberale partiet Høyre har signalisert at de vil innføre direktivet, mens det tradisjonelt mistenksomme partiet SV (de stoler ikke på enkeltmennesket) har gått nokså høyt ut på banen mot det samme direktivet.

Jeg er stygt redd for at direktivet blir innført. Det eneste området hvor jeg stoler på politikere er når de vil innnføre ordninger som er negative for hvermannsen.

trackback
13 years ago

[…] sine fylker, i første omgang Finnmark og Akershus. Fra Akershus har Dagfinn Sundsbø, Sonja Sjøli og André Oktay Dahl svart. Fra Finnmark har Olav Gunnar Ballo svart. Redaksjonen tar gjerne imot eksempler på svar fra […]

Fra arkivet