Ukategorisert

Gladmelding på nasjonaldagen

Også staten tilpasser seg begrensninger, og gjør hva som helst for å tilfredsstille ulike grupper. Derfor fikk samene en gladmelding på samefolkets dag, også kalt den samiske nasjonaldagen, som er i dag.

I dag kom meldingen om at samer får bruke krumkniv på slakting av reinsdyr. For oss som elsker finnebiff, er dette helt naturlig. Slaktemetoden har riktignok vakt reaksjoner, blant annet hos EUs kontrollorgan ESA, som ville ha slutt på praksisen. I utgangspunktet var dette en tapt sak for Norge, for samene, helt til byråkratene i Mattilsynet fant et smutthull i EU-direktivet.

Direktivet gir unntak for avliving som kan regnes som begivenheter i kultur- eller sportssammenheng. Reinslakting blir sammenlignet med spansk tyrefekting som tillates i EU under disse unntakene. Mattilsynet legger til grunn at samenes praksis kommer inn under dette kulturbegrepet. Den norske stat har i samarbeid med Norske Reindriftssamers Landsforbund og Sametinget funnet smutthull i regelverket som viderefører den samiske tradisjonen.

Mer om statens syn på regjeringen.no.

Dette var ingen stor ideologisk sak, bortsett fra at den som har eiendomsretten til et reinsdyr, også bør kunne bestemme hvordan slaktingen skal utøves. At dyr kan ha det vondt like før døden inntreffer, er noe vi må leve med. Poenget med denne artikkelen var at også staten utnytter smutthull for å unngå idiotiske forbud. Et totalforbud mot krumkniv, ville selvsagt ikke betydd at samene sluttet å bruke denne kniven ved slakting.

Kanskje viser politikerne litt mer forståelse for liberalisters kamp mot andre forbud? Kan staten utnytte smutthull, må enkeltmenneske kunne gjøre det samme.

Tags:

Mest lest

Arrangementer