Ukategorisert

Clemet mot direktivet – for veto

I et innlegg i Aftenposten igår gikk Civita-leder og tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet ut mot EUs datalagringsdirektiv. Om nødvendig må det legges ned veto mot direktivet. Klar tale!

Det var i innlegget «Veien til helvete» Clemet klargjorde sitt syn på datalagringsdirektivet på en prisverdig måte.

Clemet, som er leder i tankesmien Civita, og var statsråd i både Syse- og Bondecvik II-regjeringen, skriver:

«Målet er godt, og middelet virker fornuftig, men er det demokratisk?

Det blir unektelig lettere å fakke forbrytere, dersom alle overvåkes døgnet rundt. Vi kan oppnå formell likestilling raskere, dersom staten bestemmer hvem som skal få stillinger og verv. Det blir mindre behov for medisinsk behandling, dersom de syke kan fjernes før de er født.

Politikken er blitt slik at den i stigende grad ser ut til å ville reparere alt som ikke er perfekt. Problemet er at slik politikk har en pris. Vi må ta i bruk virkemidler som umenneskeliggjør samfunnet og i verste fall gjør det totalitært.

Overvåking og avlytting.

The Privacy and Human Rights Report 2007 er nylig offentliggjort. Rapporten tar for seg omfanget av overvåking, avlytting og lagring av informasjon. Den konkluderer med at personvernet i Norge er preget av en «systematisk mangel på sikring av personvernet». Det står dårligere til enn i mange andre land. I land med en annen historie, som Tyskland, er folk mer bevisst. Situasjonen kan bli verre. Nå vurderer Regjeringen å gjøre det såkalte lagringsdirektivet fra EU til norsk rett. Det vil i så fall innebære at all nettbruk og telefonbruk skal registreres og lagres i minst et halvt år. Det vil være et grovt inngrep i personvernet og et langt skritt i retning overvåkingssamfunnet. Som borgere i demokratiske samfunn skal vi ha rett til å vite oss usett, selv om vi ikke gjør noe galt. Det er så viktig at det også er nedfelt i den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Jeg er en varm tilhenger av EU, men uenig i en del av det EU gjør. Hvis det blir nødvendig, bør Norge nedlegge veto mot direktivet. Dermed kan vi på ja-siden også vise at vi er mindre monomane i vår tilnærming til EU enn nei-siden er.»

Liberaleren fortsetter sin epostkampanje mot at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer