Ukategorisert

Dagrunn Eriksen, meld deg inn i et idrettslag

Onsdag ble en svært spesiell sak drøftet i Stortingets spørretime.

Det var KrF-politiker Dagrunn Eriksen som spurte kulturministeren om han ville foreta seg noe for å forbedre kvinnenes vilkår i idretts-Norge. Bakgrunnen for spørsmålet er at Botngårds kvinnelige bowlinglag har trukket seg fra seriespillet fordi tre av fem spillere venter barn. Norges Bowlingforbund har reagert på vanlig måte. Laget fra Bjugn fikk en bot, selv om saken enda ikke er ferdigbehandlet.

Kulturminister Trond Giske svarte så godt han kunne på spørsmålet. Han etterlyste en debatt i idretts-Norge om at idretten skal være åpen for alle, uansett kjønn eller bakgrunn. Han fremhevet også at politikerne må respektere regelverket i frivillige organisasjoner.

Respekt for regelverket til organisasjonene er nøkkelen for politikerne. Dersom Dagrunn Eriksen virkelig ønsker å endre regelverket i Norges Idrettsforbund, bør hun melde seg inn i et idrettslag, deretter fremme forslag. Først på årsmøtet i egen forening og på de ulike tingene. Hun bør kjempe for sine forslag helt til hun er fornøyd med regelverket. Det er medlemmene som eier organisasjonene. Det er medlemmene som fastsetter regelverket. Prosessen med å endre idrettsfamilien ligner veldig på program- og vedtektsendringer i et politisk parti. Ingen politikere bør, gjennom sine folkevalgte verv, regulere regelverket i frivillige organisasjoner.

Laget fra Bjugn har fått mye oppmerksomhet i media, blant annet i Adresseavisen. Det er mange lag i hele Norge som har fått bøter på grunn av mislighold av serieoppsettet. Bøter er med å opprettholde et system i terminoppsettet og kampavviklingen. I tillegg er bøtene med på å finansiere de ekstra kostnadene som krets, eventuelt forbund, og konkurrenter får når lag trekker seg fra seriespill. Det er mulig dette kan organiseres annerledes, men skribenten har ikke et godt forslag på hvordan. Skribenten har, gjennom verv i idretten, både gitt og betalt bøter for brudd på en avtale mellom klubb og krets. Uten sanksjonsmuligheter i en krets eller i et forbund, vil mange spekulere på å trekke lag av økonomiske årsaker.

Tags:

Mest lest

Arrangementer