Ukategorisert

Et elendig forslag med en dårlig begrunnelse

Fremskrittspartiet mener at hvis du ikke skjønner norsk, har du ikke nok kunnskap om norske forhold til at du skal få stemme ved valg. En sleivete uttalelse som kan, hvis dette blir gjeldende politikk, medføre reduserte demokratiske rettigheter for langt flere enn dem Fremskrittspartiet ønsker å ramme.

Fremskrittspartiet ønsker å fjerne stemmeretten for personer som ikke er tilknyttet EU-området. I dag kan en borger stemme ved kommune- og fylkesvalg etter å ha bodd i Norge i tre år. Ved stortingsvalg må en ha statsborgerskap for å stemme.

–Vi ønsker ikke at innvandrere som ikke har norsk statsborgerskap skal ha stemmerett i Norge, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen til VG.

Det er EØS-avtalen som sikrer at den sleivete uttalelsen til Per-Willy Amundsen ikke rammer alle som ikke kan norsk. EU-regler gir EU-borgerne spesielle rettigheter.

Dersom Fremskrittspartiet får forslaget sitt igjennom, vil mange miste muligheten til å påvirke samfunnet. Politikerne forlanger at alle, med arbeidstillatelse, skal betale skatter og avgifter, men vil ikke gi de samme personene muligheter til å bestemme hva politikerne skal bruke skatteinntektene på. Det er urimelig. Dagens ordning blir betydelig forverret dersom Fremskrittspartiet skulle få tilslutning for forslaget. Forhåpentligvis blir innspillet som Per-Willy Amundsen fronter nedstemt med god margin.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Piris
Piris
14 years ago

For det første om en person forstår norsk, har oppholdt seg i norge og
er en norsk statsborger, bør denne personen få stemmerett, uavhengig av hvor personen kommer fra

expat-uk
expat-uk
14 years ago

Hmm, EOS/EEA avtalen gir ikke norske borgere rett til aa delta i lokalvalg i Storbritannia (EU borgere ja, men ikke oss). Selv om jeg bor i england er dette greitt, jeg forventer ikke aa kunne delta i valg i et land jeg ikke er statsborger i.

At stemmerett foelger skatt er en forstaaelig holdning, men da faar man la dette gjelder alle statsborgere.

Pleym
Pleym
14 years ago

Skal man ha håp om å integrere innvandrere i Norge, bør de oppleve å få medbestemmelse efter 3 år, ikke efter 7. Har du bodd i Norge i 3 år, får du stemme ved lokalvalg – selv om du ikke er statsborger. Skal du vente til du blir statsborger, må du vente i 7 år. Medmindre du er gift med norsk statsborger. Da holder det med 4.

Nils
Nils
14 years ago

Fremskrittspartiet burde starte med å lære egne partimedlemmer korrekt norsk, muntlig som skriftlig, før de begynner å stille krav til våre nye landsmenn hva språk angår. Det er ingen hemmelighet at FRP-medlemmer flest ikke kan stave. Språktest av etniske nordmenn før de eventuelt får stemmerett! Og utvidet spåktest av mistenkte FRP-sympatisører.

Reidar Barstad
14 years ago

Fremskrittspartiet har nå så mange menneskefientlige synspunkter at det er vanskelig å følge med på alt. Men de er jo ikke de eneste som vil begrense gruppers stemmerett. Hadde ikke Liberaleren nylig en artikkel som ivret for lignende ideer?

Jeg tar avstand fra alt slik tankegang og står fast på at individuelle rettigheter skal ikke fratas, de skal heller styrkes. Kall meg gjerne frihetselsker.

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Nils lær deg å stave din komunist

Fra arkivet