Ukategorisert

Et elendig forslag med en dårlig begrunnelse

Fremskrittspartiet mener at hvis du ikke skjønner norsk, har du ikke nok kunnskap om norske forhold til at du skal få stemme ved valg. En sleivete uttalelse som kan, hvis dette blir gjeldende politikk, medføre reduserte demokratiske rettigheter for langt flere enn dem Fremskrittspartiet ønsker å ramme.

Fremskrittspartiet ønsker å fjerne stemmeretten for personer som ikke er tilknyttet EU-området. I dag kan en borger stemme ved kommune- og fylkesvalg etter å ha bodd i Norge i tre år. Ved stortingsvalg må en ha statsborgerskap for å stemme.

–Vi ønsker ikke at innvandrere som ikke har norsk statsborgerskap skal ha stemmerett i Norge, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen til VG.

Det er EØS-avtalen som sikrer at den sleivete uttalelsen til Per-Willy Amundsen ikke rammer alle som ikke kan norsk. EU-regler gir EU-borgerne spesielle rettigheter.

Dersom Fremskrittspartiet får forslaget sitt igjennom, vil mange miste muligheten til å påvirke samfunnet. Politikerne forlanger at alle, med arbeidstillatelse, skal betale skatter og avgifter, men vil ikke gi de samme personene muligheter til å bestemme hva politikerne skal bruke skatteinntektene på. Det er urimelig. Dagens ordning blir betydelig forverret dersom Fremskrittspartiet skulle få tilslutning for forslaget. Forhåpentligvis blir innspillet som Per-Willy Amundsen fronter nedstemt med god margin.

Mest lest

Arrangementer