Ukategorisert

La barn få være barn

Oslo-politikeren Nina Bachke, Arbeiderpartiet, vil ha kveldsåpne skoler. Ifølge Dagbladet, lover Bachke at Oslo Arbeiderparti skal slåss for en «døgnåpen skole» som skal være åpen for alle.

Alle kommunene kan åpne skoledøren slik Bachke foreslår. Selv om sentrale myndigheter regulerer mye av innholdet i grunnskolen, har kommunene frihet til å gjøre skolebygninger om til fritidsklubber, slik Oslo-politikeren ønsker. Eller mange kommuner driver i dag fritidsklubber, kulturskoler, bibliotek, kinoer og idrettsaktiviteter gjennom subsidierte priser for ungdom opptil 18/19 år. Mye av denne aktiviteten kan flyttes til skolene. Det kan faktisk bli besparende, alt ettersom hvordan Arbeiderpartiet vil bemanne skolene på kveldstid. I mange kommuner vil det ikke være rom for dagens satsing på barn og ungdommer, pluss det nye tiltaket som Nina Bachke foreslår.

Samlingsstedet som Nina Bachke ønske seg, finnes allerede. Det finnes i kommunal regi, og det finnes hos private aktører som gjør en formidabel innsats for barn og ungdommer i Norge. Tenk bare på en av de mange foreningene som du helt sikkert har tilgang til i ditt lokalmiljø. En ny skattefinansiert storsatsing vil gjøre konkurransesituasjonen verre for private aktører som idrettslag eller Røde Kors-foreninger, for å nevne to eksempel. Det er ikke timer nok i hvert døgn til en lengre dag på skolen, uten at det går på bekostning av noe annet.

En av dem som til nå har reagert på forslaget er Odd Einar Dørum, Venstre.

–Det er ikke staten eller kommunens jobb å ta over oppgavene i norske hjem. Vi må heller styrke kvaliteten på de undervisningstimene som gis, sier han til Dagbladet.no.

Det politikerne kunne ha gjort med dagens skole, sannsynligvis med suksess, er å øke valgmulighetene for elevene. La brukerne få velge flere av sine fag. Dersom skoleeierne, og det er i stor grad norske kommuner, fikk lov til å bruke sine skolekroner på færre oppgaver, vil resultatene naturlig nok bli bedre på de fagene som fikk fullt fokus. Valgfrihet og grensesetting er nøkkelen i dagens skattefinansierte skole. Det er oppsiktssvekkende at politikerne ikke bruker nøkkelen mer.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Dark Apostrophe
Dark Apostrophe
14 years ago

Hvorfor er staten involvert i utdanning in the first place?
Vi vil ikke at staten skal ha monopol på aviser og sånt fordi de trolig hadde gitt ut misinformasjon og propaganda, men vi tillater staten å ha monopol på opplæring (eventuelle privatskoler er regulert så mye at de like godt kunne være statlige)… Er det rart at Norge er fullt av sosialister som elsker staten, og tror dette er et fritt land?

Piris
Piris
14 years ago

Om en skole ønsker å være kveldsåpent bør det være opp til skolen og elevene å avgjøre dette ! Politikere kan holde seg langt unna slike spørsmål !

Reidar Barstad
14 years ago

Dette er helt i tråd med elitens mål om å gradvis ta mere og mere kontroll over barna på bekostning av foreldrene. Hold barna deres mest mulig unna offentlige myndigheter er mitt råd. Hjernevaskingen starter fra stadig tidligere alder.

Pleym
Pleym
14 years ago

Amen!

Fra arkivet