Ukategorisert

La barn få være barn

Oslo-politikeren Nina Bachke, Arbeiderpartiet, vil ha kveldsåpne skoler. Ifølge Dagbladet, lover Bachke at Oslo Arbeiderparti skal slåss for en «døgnåpen skole» som skal være åpen for alle.

Alle kommunene kan åpne skoledøren slik Bachke foreslår. Selv om sentrale myndigheter regulerer mye av innholdet i grunnskolen, har kommunene frihet til å gjøre skolebygninger om til fritidsklubber, slik Oslo-politikeren ønsker. Eller mange kommuner driver i dag fritidsklubber, kulturskoler, bibliotek, kinoer og idrettsaktiviteter gjennom subsidierte priser for ungdom opptil 18/19 år. Mye av denne aktiviteten kan flyttes til skolene. Det kan faktisk bli besparende, alt ettersom hvordan Arbeiderpartiet vil bemanne skolene på kveldstid. I mange kommuner vil det ikke være rom for dagens satsing på barn og ungdommer, pluss det nye tiltaket som Nina Bachke foreslår.

Samlingsstedet som Nina Bachke ønske seg, finnes allerede. Det finnes i kommunal regi, og det finnes hos private aktører som gjør en formidabel innsats for barn og ungdommer i Norge. Tenk bare på en av de mange foreningene som du helt sikkert har tilgang til i ditt lokalmiljø. En ny skattefinansiert storsatsing vil gjøre konkurransesituasjonen verre for private aktører som idrettslag eller Røde Kors-foreninger, for å nevne to eksempel. Det er ikke timer nok i hvert døgn til en lengre dag på skolen, uten at det går på bekostning av noe annet.

En av dem som til nå har reagert på forslaget er Odd Einar Dørum, Venstre.

–Det er ikke staten eller kommunens jobb å ta over oppgavene i norske hjem. Vi må heller styrke kvaliteten på de undervisningstimene som gis, sier han til Dagbladet.no.

Det politikerne kunne ha gjort med dagens skole, sannsynligvis med suksess, er å øke valgmulighetene for elevene. La brukerne få velge flere av sine fag. Dersom skoleeierne, og det er i stor grad norske kommuner, fikk lov til å bruke sine skolekroner på færre oppgaver, vil resultatene naturlig nok bli bedre på de fagene som fikk fullt fokus. Valgfrihet og grensesetting er nøkkelen i dagens skattefinansierte skole. Det er oppsiktssvekkende at politikerne ikke bruker nøkkelen mer.

Mest lest

Arrangementer