Ukategorisert

En uryddig statsråd

To begreper som vil bli forbundet med Manuela Ramin-Osmundsen er uryddighet og forskjellsbehandling. Hun burde aldri vært utnevnt til statsråd, og med slike begreper klebet til seg vil hun være en belastning for Stoltenberg så lenge hun sitter.

Det stormer igjen rundt Manuela Ramin-Osmundsen. Det er det ingen grunn til å være overrasket over.

Under hennes tid som nestleder i UDI godtok ikke direktoratet at Stortinget laget lover. Det var ikke bare en liberal praktisering av regelverket, men en praksis slik UDI mente regelverket burde være.

UDI-sjef Manuela Ramin-Osmundsen gikk av, fordi Graver-utvalget mener det er sannsynlig at hun var klar over den lovstridige praksisen, ifølge VG og Aftenposten.

Når man som statsansatt byråkrat ikke aksepterer de lovene som er vedtatt, men gjør vedtak efter slik man mener lover bør være, har ikke den nødvendige respekt for lovgiver – og bør følgelig ikke utnevnes til statsråd.

Liberaleren skrev om UDI-skandalen.

Jens Stoltenberg utnevnte henne til statsråd likevel, og sørget for at hun fikk hurtigbehandlet sin søknad om statsborgerskap. Det gjør ingenting at saksbehandlingstiden – som idag er ca. 10 måneder – går ned, men det må være en generell nedgang, ikke fordi man har venner på de rette stedene.

Den pågående skandalen om utnevning av nytt barneombud efter Reidar Hjermann viser at Ramin-Osmundsen har tatt med seg sin uryddighet – og forskjellsbehandlingen – fra UDI og inn i departementet.

Saken har utviklet seg til en klassisk statsrådsjakt, der statsråden drives fra skanse til skanse i fremstillingen av hva som har skjedd i ansettelsesprosessen – og når det gjelder hvor langvarig og nær kontakten mellom Ramin-Osmundsen og Ida Hjort Kraby har vært.

Dagbladet har idag trykket et nabonettverkskart, som viser hvor tett forbindelsene mellom de to hovedpersonene og andre i kretsen rundt Stoltenberg er.

Da Ramin-Osmundsen ble utnevnt var FrP de mest kritiske, sammen med Liberaleren/undertegnede. FrP ble beskyldt for å fiske i rørt vann. Det kan vise seg at det blir FrP som til syvende og sist får rett; det var galt av Jens Stoltenberg å utnevne henne til statsråd, og til å fremskynde behandlingen av hennes søknad om statsborgerskap.

Nå er kritikken mot Ramin-Osmundsen bredere fundert. Det er slett ikke sikkert at statsråden var inhabil ved ansettelsen, men hun burde bedt om en ekstern vurdering av sin habilitet.

En statsråd som legger alle kort på bordet med en gang har store sjanser for å bli tilgitt. Men legger man frem et og et kort efterhvert som presset øker, fremstår man som lite ydmyk og åpen. Mistanken om at man har noe å skjule, øker for hver omdreining i saken.

Om det skulle gå så langt som til et mistillitsforslag vil nok ikke dette få flertall. Det er det heller ikke behov for. Statsråden er svekket – og dermed regjeringen. Barneombudet er svekket.

Det eneste som kan løse denne situasjonen er hvis statsministeren ber henne gå av, eller at hun selv tilbyr seg å gjøre det. Ramin-Osmundsen har allerede trukket seg fra én høyprofilert posisjon. Hun er nok lite lysten på å gjøre det en gang til.

Samtidig kan dette gi inntrykk av at kritikerne hadde rett hele tiden, og slik vil nok ikke Stoltenberg at det skal se ut. For ingen sitter tryggere i øyeblikket enn en statsråd som angripes av en samlet opposisjon.

Jens kan angre på utnevnelsen av Manuela Ramin-Osmundsen. Hadde han valgt Saera Khan istedet, ville bråket uteblitt.

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Daniel Rugaas
14 years ago

Det er alltid ettertidens privilegium å kunne peke på «opplagte» spor i fortiden, som f.eks. at Manuela Ramin-Osmundsen var ugjenkallelig belemret og disponert for å gjøre feiltrinn. Det kan være at hun var det, men det kan også hende at hennes bakgrunn som byråkrat egentlig er hovedårsaken; eller kanskje ganske enkelt hennes mangel på politisk teft. Politikk er ikke enkelt, og man kan ikke lese seg til det. Det kan vel kanskje andre «eksterne» statsråder i nyere tid bekrefte: Gudmund Hernes, Bendik Rugaas, Anne Holt, Victor Normann, +++ Ingen av disse var heller en suksess som politikere. Er det en… Read more »

Daniel Rugaas
14 years ago

Det er i alle fall dette jeg ser som kjernen av spørsmålet; hvordan kunne man havne så langt uttpå. At Jens har gjort et dårlig håndtverk slår meg som vanskelig å svelge – han er vel klar over hvilken misnøye regjeringen hans har (eller kanskje ikke)? Men når man kombinerer dette med disse klønete feilene fra barne- og likestillingsministeren de siste dagene gir det hele et utvetydig bilde av inkompetanse fra ende til annen. Disse menneskene er omgitt av fagpersoner, og de er (som du skriver) omgitt av et nettverk som *burde* klare å la det dryppe litt på presten,… Read more »

Knut Johannessen
14 years ago

«Jens kan angre på utnevnelsen av Manuela Ramin-Osmundsen. Hadde han valgt Saera Khan istedet, ville bråket uteblitt.» Jeg må si meg imponert over Pleyms clairvoyante evner. Det er vel kanskje litt vanskelig å vite så skråsikkert? Ellers reagerer jeg litt på opposisjonens utspill i denne saken. Spesielt Høyre har tydeligvis glemt sin egen uryddighet.Også det i en sak som Ramin-Osmundsen var involvert i. I 2005 søkte man etter direktør for det nye Inkluderings- og mangfoldighetsdirektoratet. I utlysningsteksten (1. gangs) ba man spesielt om innvandrerbakgrunn, kvinner og høy utdannelse. Ramin-Osmundsen var innstilt som nr. 1 av hodejegerfirmaet. Osmund Kalheim fikk jobben.… Read more »

Knut Johannessen
14 years ago

Pleym: Det var ikke Kaldheim som var tema, men Høyres håndtering av den saken, siden det nå er Høyre ved Per Kristian Foss som i tilleg til Frp fronter den. Min påpekning gikk bare på at det er når man sitter på en høy moralsk hest, så hender det at man har glemt de gangene man falt av selv.

Eivnd Knudsen
Eivnd Knudsen
14 years ago

Selv om lovavdelingen nå har konkludert med at Ramin-Osmundsen ikke var inhabil, fritar dette ikke Ramin-Osmundsen fra ansvaret for en usedvanlig klønete håndtering av saken. Jensegutt beskylder høyre-opposisjonen for å drive forhåndsdømming, fordi man ikke ventet på lovavdelingens uttalelser. Da H, V, og FrP «felte sin dom» var det imidlertid avslørt både at Departementet ikke sendte ut reelle søkerlistertil de som bad om det, men også at Ramin-Osmundsen bevisst hadde holdt tilbake vesentlige opplysninger da hun svarte på konkrete spørsmål. At Stoltenberg nå holder sin hånd over Ramin-Osmundsen er uinteressant; det er han pukka nødt til så lenge hun er… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

Her er vi helt enige, Eivind!

Om hun ikke var inhabil har hun utvist utrolig dårlig skjønn.

Mosveen i VG var inne på det under pressekonferansen, at den informasjonen som nå kommer – og som ifølge statsministeren er kommunisert til ham hele tiden, er ikke den samme informasjonen som departementet har delt ut.

Statsråden er svekket, regjeringen er svekket – og barneombudet er svekket. Spesielt fordi det er reist tvil ikke bare hvor nært vennskapet er, men også fordi regjeringen ved å utnevne en jurist hos regjeringsadvokaten har kvittet seg med brysomme Hjermann.

CollarGoll
CollarGoll
14 years ago

Dette med habilitet/ inhabilitet når det dreier seg om politikere i Norge er vel egentlig ikke noe nytt problem. Denne saken er vel egentlig ikke varm nok til å skulle kunne være dekkende for den debatt den har skapt. I det private næringsliv benyttes landets størrelse som argument til forsvar i delikate ansettelser til topp stillinger og styreverv. I politikken har nok dette vært et «ikke tema» siden dette er springbrettet videre i karrieren. Jeg vil si du har rett i at ansettelsen i førsteomgang var høyst diskutabel, om ikke feil på bakgrunn av Osmundsens tidligere historikk som leder. Derimot… Read more »

Fra arkivet