Notiser

Noe å lære av amerikansk valgkamp?

Et brennbart spørsmål, kanskje. Men Erlend Skevik stiller det likevel, i Kommunal Rapport. Han ser på engasjementet, oppmøtet i primærvalgene, den gratis innsatsen mengder av partiaktivister gjør for kandidatene. Og sammenligner dette med åpenheten, innsynet og deltagelsen i norske nominasjonsprosesser. Les her.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv