Ukategorisert

Sosialistisk Ungdom mot direktivet

Sosialistisk Ungdom vedtok en uttalelse på sitt landsstyremøte, der de går imot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov.

Sosialistisk Ungdom erklærer at organisasjonen «ser på fridomen som det viktigste me har, og nektar å byta han bort mot illusjonar om tryggleik.»

SU vil at regjeringen skal bruke reservasjonsretten: «Sosialistisk Ungdom meiner at Noreg skal bruke si sjølvstende til å sei nei til Brüssel i denne saka. SU ser på Datalagringsdirektivet som eit angrep på personvernet, og eit skritt mot eit samfunn me ikkje vil ha. SU krev difor at Stortinget bruker reservasjonsretten i EØS avtalen og legg ned veto mot implementering av datalagringsdirektivet. Vi vil ikkje ha det som i Sovjet

Vedteke av landsstyret i Sosialistisk Ungdom, 16. – 17. februar 2008»

Hele uttalelsen leser du her.

Også medlemmer av Sosialistisk Ungdom er hjertelig velkomne til å delta i Liberalerens epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Mest lest

Arrangementer