Ukategorisert

Likelønns-kommisjonen foreslår redusert frihet

I dag leverte Likelønns-kommisjonens sin innstilling til Barne- og likestillingsdepartementet. Hovedpunktene er presentert i en pressemelding fra departementet. Kommisjonens flertall ønsker betydelig mindre frihet for borgerne og økte utgifter over statsbudsjettet.

Som liberalist er det vanskelig å forsvare Likelønns-kommisjonen. Den kolliderer med Liberalerens tro på at hvert enkelt individ kan organisere sitt eget liv, både gjennom avtale med arbeidsgiver og eget familieliv.

Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre reagerer på innstillingen, selv om reaksjonene varierer. Fellesnevneren er tro på frihet og valgmuligheter.

For Liberaleren er det vanskelig å ta innstillingen til etterretning. Vi har et helt annet syn på hvordan samfunnet skal organiseres. Vi tror på frivillige avtaler. Vi tror de fleste er i stand til å organisere sine egne liv. Den troen blir ikke mindre selv om Anne Enger har levert en innstilling som kan kalles et makkverk.

Mest lest

Arrangementer