Ukategorisert

Unge Venstre aksjonerer mot datalagringsdirektivet

Aksjonen skjer idag lørdag 23.februar kl. 1200 foran postkontoret på Youngstorvet.

Datalagringsdirektivet pålegger internett – og teleselskap å lagre trafikk- og lokaliseringsdata, som for eksempel IP- adresser, tidspunkt for inn – og utlogging, avsender og mottaker av e-post, geografisk lokalisering og lengde på telefonsamtaler.

Unge Venstres mening om direktivet er klar, sier leder Anne Solsvik til Liberaleren: – Det er avskyelig at all kontakt mellom personer skal lagres i opptil to år. Dette er siste skanse for den enkelte borgers grunnleggende rett til et privatliv som forsvinner.

Solsvik opplyser at Unge Venstre har valgt en aksjonsform som skal illustrere direktivets inngripen i folks liv: – Vi vil registrere hvem som sender informasjon, hvem personen sender til, sted for utveksling av informasjon og kommunikasjonsmiddel.

Solsvik forklarer hensikten med en så spesiell aksjonform slil: – Det kan være vanskelig å forklare hva teknologi gjør, og hvilken omfattende registrering som vil bli gjennomført. Ved å registrere tid, sted og hvordan folk sender informasjon kan vi gi folk et klarere bilde av hva som vil skje i praksis når regjeringen sier ja til direktivet, sier Unge Venstres leder Anne Solsvik til Liberaleren.

Aksjonen skjer altså idag kl. 1200 foran postkontoret på Youngstorvet i Oslo.

Redaksjonen ønsker Unge Venstre lykke til med å synliggjøre hva datalagringsdirektivet vil bety for folks liv.

Anne Solsvik har en blogg som du finner her.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer