Ukategorisert

FrP: Legg ned veto mot datalagringsdirektivet

Fremskrittspartiets landsstyre vedtok søndag 24.februar en usedvanlig klar resolusjon mot EUs datalagringsdirektiv.

FrPs landsstyre anbefaler regjeringen å legge ned veto mot datalagringsdirektivet, både av personvernhensyn og rettsikkerhetsprinsipper – og fordi overvåkning av hele befolkningen er dårlig utnyttelse av politiets ressurser.

FrPs landsstyre vedtok denne teksten:

«Legg ned veto mot datalagringsdirektivet

Norge er gjennom EØS-avtalen blitt tildelt en reservasjonsrett slik at man kan legge ned veto mot EU-direktiver landet ikke vil gjennomføre i norsk rett. Fremskrittspartiet mener Norge må bruke denne veto-retten til å avvise det såkalte datalagringsdirektivet. I dette direktivet vil EU pålegge Norge å lagre telekommunikasjonsdata til samtlige innbyggere i inntil 2 år. I praksis betyr dette at staten skal overvåke hvilke mobiltelefoner eller fasttelefoner som har hatt kontakt med hverandre, hvor ofte og hvor lenge ved hver kontakt.

Fremskrittspartiet vil bruke overvåking mot terrorisme og alvorlig kriminalitet. Datalagringsdirektivet vil imidlertid innføre en drastisk overvåking av folk flest, uavhengig av hva de kommuniserer om. Dette innebærer at man ser på mennesker som potensielle kriminelle, noe som strider mot prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist og retten til privatliv. Generell overvåking av alle landets innbyggere er dessuten lite målrettet, og er dermed en dårlig prioritering av politiets ressurser.»

FrPs medlemmer og velgere er naturligvis hjertelig velkomne til å delta i Liberalerens epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov. Nå trenger ikke velgere og medlemmer påvirke sitt eget partis representanter, men det er fortsatt nok av andre på Stortinget å påvirke.

Mest lest

Arrangementer