Ukategorisert

E-post mot datalagring – i Nationen

Liberalerens redaktør Per Aage Pleym Christensen har i dag en kronikk i Nationen; Epost mot datalagring.

Kronikken er et svar på og en oppfølging av kronikken «Din mappe på nettet» av SVs EU- og EØS-ekspert Dag Seierstad. Den sto på trykk i samme avis 16. februar.

I kronikken tar Pleym Christensen for seg den brede motstanden mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov, og presenterer Liberalerens epostkampanje.

Du oppfordres naturligvis til å ta delta i Liberalerens epostkampanje, og sende epost med vårt forslag til kampanjetekst til samtlige stortingsrepresentanter i ditt fylke.

Tags:

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
dpkkp
dpkkp
14 years ago

Glimrende kronikk! Det var godt at Christensen fikk frem i hvilke kanaler det er mulig å engasjere seg mot direktivet. Kommer dette frem i tilstrekkelig mange og store fora, vil vi nok en god del protester – tross generelt liten bevissthet om personvern.

Pleym
Pleym
14 years ago

Takk for tilbakemeldingen!

Lars Hendrik Hausken
14 years ago

Endelig en god nyhet 🙂

Kjetil
Kjetil
14 years ago

Et annet moment med dette direktivet er at det fort kan utgjøre en trussel mot kildevernet i pressen – et vern som ofte er helt avgjørende i enkelte kontroversielle saker. Jeg utelukker ikke at politi og/eller politikere kan benytte anledningen til å snoke i e-posten til enkelte mediefolk, dersom direktivet innføres, for på den måten å finne ut hvem som har tipset aviser og TV-kanaler i konkrete saker. Direktivet åpner opp for all verdens misbruk av data.

Pleym
Editor
14 years ago

Helt klart! Derfor gikk også Norsk Presseforbund ut mot direktivet i en advarsel til myndighetene, i januar 2007.

Fra arkivet