Ukategorisert

E-post mot datalagring – i Nationen

Liberalerens redaktør Per Aage Pleym Christensen har i dag en kronikk i Nationen; Epost mot datalagring.

Kronikken er et svar på og en oppfølging av kronikken «Din mappe på nettet» av SVs EU- og EØS-ekspert Dag Seierstad. Den sto på trykk i samme avis 16. februar.

I kronikken tar Pleym Christensen for seg den brede motstanden mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov, og presenterer Liberalerens epostkampanje.

Du oppfordres naturligvis til å ta delta i Liberalerens epostkampanje, og sende epost med vårt forslag til kampanjetekst til samtlige stortingsrepresentanter i ditt fylke.

Tags:

Mest lest

Arrangementer