Ukategorisert

Brukte litt mindre tid på statlige skjema

Regjeringen skryter av et enklere Norge. I 2007 brukte norsk næringsliv 137 årsverk mindre enn året før på å fylle ut statlige skjema. Nedgangen skyldtes, ifølge Nærings- og handelsdepartementet, først og fremst bruk av elektronisk rapportering.

Hvis noen tror at regjeringen har grunn til å skryte av et enklere Norge, er det bare å besøke regelhjelp.no. På dette nettstedet kommer det klart og tydelig frem at staten regulerer det aller meste. Bedriftene har minimalt med frihet til å bestemme over egne eiendommer. Tja, kanskje litt fremgang, men politikerne har langt, langt igjen. Ingen av partiene på Stortinget er i stand til å gjøre Norge spesielt mye enklere for bedriftseierne. Alle stortingsrepresentantene ønsker en altfor stor stat til å kunne redusere byråkratiet kraftig.

Mest lest

Arrangementer