Ukategorisert

Naive nordmenn

Knut Aarbakke, leder for Samfunnsviterne, hadde igår et debattinnlegg i Dagens Næringsliv, om nordmenns forhold til datalagring og overvåkning. Aarbakke tar spesielt for seg «Gro-holdningen»; Har du rent mel i posen har du ikke noe å frykte.

Aarbakke stiller det betimelige spørsmålet om målet helliger middelet. Kan kriminalitet bekjempes ved å overvåke stadig flere?

Aarbakke er kommet frem til at Norge bør reservere seg mot datalagringsdirektivet: «Selv om reservasjonsadgangen i medhold av EØS-avtalen bør anvendes med største forsiktighet, er det mye som tilsier at datalagringsdirektivet er av en karakter som bør tvinge frem norsk reservasjon.»

DN legger ikke innlegg ut på nett, men Samfunnsviterne har innlegget på sin nettside. Du leser hele innlegget her.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer