Ukategorisert

Hedmark Venstre: Sporløst liv gir mening

Hedmark Venstre vedtok en årsmøteresolusjon om datalagringsdirektivet i helgen.

Uttalelsen som ble vedtatt:

«Sporløst liv gir mening

Det nye datalagringsdirektivet tillater tele- og dataoperatører å lagre informasjon om oss fra et halvt til 2 år. Hedmark Venstre vil stoppe utviklingen mot overvåkingssamfunnet. Det er galt at lovlydige borgere skal behandles som potensielle kriminelle. Prinsippet om uskyld inntil det motsatte er bevist skal også gjelde i en åpen demokratisk rettsstat.
Hedmark Venstre kan ikke akseptere et slikt skritt i totalitær retning.
Hedmark Venstre krever at norske borgere kan leve et sporløst liv!»

Mest lest

Arrangementer