Ukategorisert

SV-lag som sier nei til datalagringsdirektivet

Hittil er det Venstre og FrP som har vært mest ivrige efter å tipse Liberaleren om lokallag og fylkeslag som vedtar resolusjoner som sier nei til eller krever veto mot direktivet.
Men hva med regjeringspartiene? Spesielt nei-partiene?

Nå som mer enn halve opposisjonen (48 av 82) har landsstyrevedtak på veto mot datalagringsdirektivet, vender vi blikket mot regjeringspartiene.

Denne regjeringen består, som den forrige, av to partier som sier nei til norsk EU-medlemskap. Det betyr naturligvis ikke at de sier nei til alt som kommer fra EU (via EØS-avtalen). Norge har tross alt ikke brukt reservasjonsretten i de 14 årene vi har vært en del av EØS-avtalen.

Idag tar vi for oss SV. partiet til finansminister Kristin Halvorsen, bistands- og miljøvernminister Erik Solheim, utdannelsesminister Bård Vegard Solhjell og fornyelsesminister Heidi Grande Røis.

Lokallag og fylkeslag som har vedtatt årsmøteresolusjoner:

Hordaland SVs resolusjon.
Rogaland SVs årsmøteresolusjon. (foreløbig bare søkbar på nettet som word-dokument ved å gå inn på SVs nettsider)
Sogn og Fjordane SVs årsmøteresolusjon

Bergen SVs årsmøteresolusjon.

Kanskje forklaringen på de manglende tipsene er at få SV’ere leser Liberaleren, eller finner det bryet verdt at våre lesere skal bli informert om SVs holdning i denne spesielle saken.

Dét er isåfall en feilvurdering. Liberaleren ønsker å synliggjøre den brede motstanden vi mener finnes mot at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov.

Det er spesielt interessant hva regjeringspartiene mener.

Liberaleren har igangsatt en epostkampanje mot datalagringsdirektivet, der vi oppfordrer alle våre lesere – og alle som er engasjert i at personvernet skal styrkes fremfor å utraderes – om å sende epost både til statsrådene og stortingsrepresentantene, for å uteske deres holdning om direktivet.

Hvis stortingsrepresentanter hevder de er for veto mot direktivet, og disse representantene hører til regjeringspartiene, vil de bli fulgt opp med spørsmål om hvordan de har tenkt å påvirke regjeringen til legge ned veto – evt. om de vil trosse regjeringen og stemme for veto i Stortinget hvis det viser seg at regjeringen ikke vil bruke reservasjonsretten.

Siden kun Venstre og FrP av stortingspartiene foreløbig har vedtak i sine landsstyrer om å gå inn for veto mot direktivet, er det viktig å presse de andre partiene i denne saken. Spesielt regjeringspartiene.

SVs velgere oppfordres, til tross for ovennevnte årsmøteresolusjoner, om å delta i Liberalerens epostkampanje mot at datalagringsdirektivet blir en del av norsk lov.

Mest lest

Arrangementer