Ukategorisert

Sør-Trøndelag SV mot direktivet

Igår opplyste Liberaleren om SV-lag som har vedtatt resolusjoner mot EUs datalagringsdirektiv. På forespørsel har vi fått tilsendt resolusjonen Sør-Trøndelag SV vedtok sist lørdag.

Som det fremgår av resolusjonen vil Sør-Trøndelag SV om nødvendig bruke vetoretten mot datalagringsdirektivet.

Resolusjonsteksten:

«Avvis EUs overvåkingsdirektiv

EUs datalagringsdirektiv bryter med retten til privatliv og mistenkeliggjør alle og enhver. Direktivet pålegger registrering av helt dagligdagse ting som å snakke i telefonen og sende e-post. Derfor må Norge, om nødvendig, bruke reservasjonsretten i EØS mot dette overvåkingsdirektivet.

De nye EU-reglene er et alvorlig inngrep i borgernes rett til privat kommunikasjon. Direktivet pålegger teleselskap og internettleverandører å lagre informasjon om hvem som ringer, surfer på nettet, sender SMS eller e-post – og hvem som er mottager, tidspunkt og hvor det blir ringt eller sendt fra. Direktivet legger altså opp til at Telenor, NetCom, Nextgentel, Tele2, Lyse og andre operatører blir pålagt å oppbevare alle opplysninger om all vår telefon- og nettbruk.

Tilgangen til slik informasjon er i dag basert på et etterforskningsprinsipp, dvs. at det må foreligge mistanke om alvorlige lovbrudd før politiet kan iverksette logging av telefon og datatrafikk i en tidsbegrenset periode. All privat informasjon skal ellers slettes så raskt som mulig. EUs datalagringsdirektiv erstatter dette etterforskningsprinsippet med et generelt overvåkingsprinsipp. Informasjonen skal ifølge direktivet lagres i inntil to år, og minst i seks måneder.

Norge har en avtalefestet rett til å reservere seg mot nytt regelverk i EØS, også kalt vetoretten. Det er ingen krav om begrunnelse for å bruke vetoretten. Et veto vil bli fulgt av forhandlinger mellom Norge og EU. Eventuelle reaksjoner fra EU må være proporsjonale, altså stå i passende forhold til sakens karakter og omfang. Et veto mot et datalagringsdirektiv vil berøre bare en liten del av EØS-avtalen og det indre markedet, og det er ingen grunn til å tro at EU har interesse av å iverksette tiltak mot Norge av den grunn.»

Regjeringspartiet SV har ennå ikke konkludert om hvordan direktivet skal behandles. Derfor bør SVs medlemmer og velgere i Sør-Trøndelag og andre steder delta i Liberalerens epostkampanje mot at direktivet skal bli en del av norsk lov.

Kampanjen er rettet mot Stortinget og regjeringen. Send gjerne en epost med vårt tekstforslag fra kampanjeartikkelen (eller lag din egen) til samtlige stortingsrepresentanter fra ditt fylke. Fortell oss gjerne hvem du får svar fra, og hva de svarer.

Mest lest

Arrangementer