Ukategorisert

KrF mot datalagringsdirektivet

Arbeidsutvalget i Kristelig Folkeparti har kommet med en uttalelse, som klargjør motstand mot EUs datalagringsdirektiv.

Uttalelsen
fokuserer på at direktivet medfører overvåkning av lovlydige borger, ikke vil forhindre at kriminelle finner måter å kommunisere på (som omgår direktivet), og at virkemiddelet her ikke står i forhold til gevinsten.

Slik er uttalelsen:

«Nei til datalagringsdirektivet

EUs datalagringsdirektiv går for langt i overvåkningen av lovlydige borgere, uttaler KrFs arbeidsutvalg.

Datlagringsdirektivet pålegger teleselskaper å lagre informasjon om hvem som ringer, hvem det blir ringt til, når det blir ringt og hvor det blir ringt fra. Dette gjelder også tekstmeldinger. Internettilbydere får pålegg om å lagre informasjon om involverte IP-adresser, navn og adresse på registrerte nettbrukere, tidspunkt for innlogging og utlogging, avsender og mottaker for all e-post, og geografisk lokalisering. Innholdet lagres ikke, men all data om trafikken skal lagres i opptil to år.

Brudd på personvernet
Datatilsynet har advart sterkt mot direktivet, og samtlige personvern-myndigheter innenfor EØS-området har påpekt at lagringsdirektivet bryter med Den Europeiske Menneskerettighetserklæringens artikkel 8 om retten til en respektert privat sfære. KrF ønsker ikke en samfunnsutvikling i retning av stadig sterkere overvåkning av lovlydige borgere. Direktivet vil uansett ikke hindre at kriminelle finner andre måter å kommunisere på. Gevinsten i form av kriminalitetsforebygging står ikke i forhold til direktivets alvorlige brudd på personvernet.»

Uttalelsen sier ingenting om veto mot direktivet.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Hendrik Hausken
14 years ago

La oss håpe at flere våkner, og ser hva enhver som ikke sover bør se 😀

Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
14 years ago

Å kreve veto gjorde vel heller ikke Venstre om jeg ikke husker helt feil. De sa i hvert fall kun det samme som KrF – «nei til datalagringsdirektivet» – i sin uttalelse fra landsstyremøtet i 2006. Men dette utsagnet ble som vi vet ikke oppslag i Dagsrevyen. Frp har fått oppslag i NRK Tekst-tv og i Politisk kvarter (for noen uker siden) for sin uttalelse om DLD som inkluderer et krav om veto. Det samme har Liberaleren, Vox populi, Torbjørn Røe Isaksen, Audun Lysbakken, osv. tatt til orde for. Dette har også gitt dem minst ti ganger så stor oppmerksomhet… Read more »

trackback
13 years ago

[…] Folkeparti I 2008 vedtok KrFs arbeidsutvalg partiets syn på direktivet. I KrFs programutkast finner jeg […]

trackback
13 years ago

[…] Folkeparti I 2008 vedtok KrFs arbeidsutvalg partiets syn på direktivet. I KrFs programutkast finner jeg […]

Fra arkivet