Ukategorisert

KrF mot datalagringsdirektivet

Arbeidsutvalget i Kristelig Folkeparti har kommet med en uttalelse, som klargjør motstand mot EUs datalagringsdirektiv.

Uttalelsen
fokuserer på at direktivet medfører overvåkning av lovlydige borger, ikke vil forhindre at kriminelle finner måter å kommunisere på (som omgår direktivet), og at virkemiddelet her ikke står i forhold til gevinsten.

Slik er uttalelsen:

«Nei til datalagringsdirektivet

EUs datalagringsdirektiv går for langt i overvåkningen av lovlydige borgere, uttaler KrFs arbeidsutvalg.

Datlagringsdirektivet pålegger teleselskaper å lagre informasjon om hvem som ringer, hvem det blir ringt til, når det blir ringt og hvor det blir ringt fra. Dette gjelder også tekstmeldinger. Internettilbydere får pålegg om å lagre informasjon om involverte IP-adresser, navn og adresse på registrerte nettbrukere, tidspunkt for innlogging og utlogging, avsender og mottaker for all e-post, og geografisk lokalisering. Innholdet lagres ikke, men all data om trafikken skal lagres i opptil to år.

Brudd på personvernet
Datatilsynet har advart sterkt mot direktivet, og samtlige personvern-myndigheter innenfor EØS-området har påpekt at lagringsdirektivet bryter med Den Europeiske Menneskerettighetserklæringens artikkel 8 om retten til en respektert privat sfære. KrF ønsker ikke en samfunnsutvikling i retning av stadig sterkere overvåkning av lovlydige borgere. Direktivet vil uansett ikke hindre at kriminelle finner andre måter å kommunisere på. Gevinsten i form av kriminalitetsforebygging står ikke i forhold til direktivets alvorlige brudd på personvernet.»

Uttalelsen sier ingenting om veto mot direktivet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer