Ukategorisert

Diktatur uten køller – utfordring til Egeland

Igår hadde Dagbladets John Olav Egeland en utmerket kommentar som oppsummerer argumentene mot innføring av EUs datalagringsdirektiv. Liberaleren har dog en utfordring til Egeland.

Kommentaren «Den nye politistaten» innleder Egeland slik: «Den nye politistaten vokser ikke ut av køllene. Den kommer smygende på elektroniske signaler.»

Han utdyper: «Der stiger ikke ropene fra fangehullene – vi vil knapt høre maskinenes elektriske sang. Automatisk, elektronisk overvåking vil i stedet omfatte store deler av samfunnet og menneskenes liv. Vi er allerede på god vei. En økonomisk aktiv gjennomsnittsborger har i dag etterlatt seg spor i om lag 700 databaser. Tusener av overvåkingskameraer preger norske byer. Samtidig er vi på full fart inn i en teknologisk framtid hvor det vil være mulig å spore og profilere mennesker i enormt omfang. Passer vi ikke på nå, vil den private sfæren bli knust av informasjon som kan bearbeides, samordnes og finslipes til uendelig mange formål – både kommersielle, kriminelle og politiske.»

De prinsipielle betenkelighetene med direktivet er kort og konsist oppsummert:
«Tankegangen bak direktivet er et klart brudd med prinsipper som gjelder politiarbeid og med rettsvesenets uskyldspresumpsjon. Det innføres et etterforskningsmiddel som omfatter hele befolkningen og som ikke er rettet mot enkeltpersoner eller grupper der det finnes konkret mistanke om mulige lovbrudd. Hele befolkningen behandles som mistenkte, dvs. som potensielle kriminelle.»

Diktatur uten protest?
Egeland skriver at «Apenes påpeker i boka «overvåket» hvordan privatsfæren brytes ned så si uten støy, uten protest fra partier, fra enkeltpersoner, fra folk flest.», og spør om «dette kan heves på den politiske dagsorden før det er for seint.»

Hvor har Egeland vært i det siste? Leser han ikke egen avis? Nettopp Dagbladet har skrevet mye om protestene mot EUs datalagringsdirektiv. Både om oppropet til bloggeren Vox Populi, og Unge Høyre-lederens ønske om veto mot direktivet.

Hadde Egeland lest Liberaleren ville han visst at både Venstre og FrP har landsstyrevedtak på å gå inn for veto mot direktivet. Arbeidsutvalget i KrF er mot direktivet. En rekke fylkeslag i Venstre, FrP og regjeringspartiet SV har vedtatt resolusjoner på sine årsmøter, om veto mot direktivet. Innenfor Høyre har som nevnt Unge Høyre-lederen og Civita-leder Kristin Clemet gått inn for veto (om nødvendig).

Det finnes en rekke blogger hvor konsekvensene av dette direktivet debatteres flittig. I tillegg en stor Facebook-gruppe, et elektronisk opprop (via Dagbladet), Liberalerens epostkampanje, motstand på lederplass i flere aviser (deriblant Dagbladet og Dagens Næringsliv).

Utfordring til Egeland
Når det ikke er mulig å få inn innlegg i Dagbladet om den aktive motstanden, kan kanskje Egeland utfordres til å omtale den. Så ser han at bildet ikke er så sort som han tegner det avslutningsvis i gårsdagens forøvrig utmerkede kommentarartikkel.

Jeg utfordrer derfor Dagbladets John Olav Egeland til å skrive en ny kommentar, eventuelt initiere redaksjonell omtale av den aktive motstanden mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov.

Liberaleren benytter samtidig anledningen til å gratulere John Olav Egeland med tittelen «årets meningsbærer», gitt av Oslo redaktørforening i kåringen av «årets redaktører»!

Her finner du Liberalerens omtale av datalagringsdirektivet.

Vår lanseringsartikkel for epostkampanjen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer