Ukategorisert

Direktivet snikinnføres?

Datatilsynet har avgitt høringsuttalelse for en ny forskrift fra Finansdepartementet. Det er endringer i forskriftene som gjelder for Kredittilsynets innhenting av trafikkdata for nettkommunikasjon det handler om.

På hjemmesiden skriver Datatilsynet: «Forslaget innebærer at Kredittilsynet, uten at dataene ”antas å ha betydning som bevis”, vil kunne be teletilbydere utlevere taushetsbelagte opplysninger.»

Tilsynet kobler endringen av forskriften til den pågående debatten om EUs datalagringsdirektiv skal innføres her til lands.

Tilsynet er meget skeptisk til den foreslåtte endringen i forskriften. Les om saken på Datatilsynets hjemmesider her.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Hendrik Hausken
14 years ago

Nettverkshorene rider igjen 😀

Reidar Barstad
14 years ago

Direktivet vil innføres, på en eller annen måte, dersom ikke mange flere innser at dette bare er en liten del av planen til den nye verdensorden. Norske politikere kontrollerer ingenting av viktighet lengre, den makten har de gitt til EU, NATO og FN. Før dette blir innsett av folk, vil et ensidig fokus på saker som dette direktivet bare bli som å sloss mot en enkelt vindmølle i en park med tusenvis av vindmøller.

Piris
Piris
14 years ago

Duste politikere vil gjøre alle kriminelle !
Det er en skam ! Norge er et håpløst molboland !

b
b
14 years ago

Ser ut til at avisene begynner å våkne nå. Øverst på forsiden på Nettavisen.no: http://www.nettavisen.no/it/article1677004.ece

trackback
14 years ago

[…] Statssekretær Erik Lahnstein poengterte at direktivet medfører at trafikkdata for flere områder og lengre tidsrom vil bli lagret. Og det er ikke bare politet som får tilgang. Også andre kan få dette, da regulert ved lov. […]

sungame
14 years ago

Det er godt å se at Datatilsynet ikke bare er ytterst skeptiske til forskriftsendringa, men også ber om at forslaget vurderes i sammenheng med datalagringsdirektivet. Bare på den måten kan vi få en ordentlig gjennomgang av prinsipper og konsekvenser, og hindre at betydelig overvåkning snikinnføres.

Fra arkivet