Ukategorisert

Direktivet snikinnføres?

Datatilsynet har avgitt høringsuttalelse for en ny forskrift fra Finansdepartementet. Det er endringer i forskriftene som gjelder for Kredittilsynets innhenting av trafikkdata for nettkommunikasjon det handler om.

På hjemmesiden skriver Datatilsynet: «Forslaget innebærer at Kredittilsynet, uten at dataene ”antas å ha betydning som bevis”, vil kunne be teletilbydere utlevere taushetsbelagte opplysninger.»

Tilsynet kobler endringen av forskriften til den pågående debatten om EUs datalagringsdirektiv skal innføres her til lands.

Tilsynet er meget skeptisk til den foreslåtte endringen i forskriften. Les om saken på Datatilsynets hjemmesider her.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer