Ukategorisert

IP-adresser og innholdsdata

I denne gjesteskribentartikkelen belyser Personvernkommisjonens medlem Gisle Hannemyr nærmere spørsmålet om lagring av IP-adresser kan føre til at innholdsdata vil bli lagret, hvis EUs datalagringsdirektiv blir innført.

Av Gisle Hannemyr, Personvernkommisjonen.

I samband med Stortingets høring om datalagringsdirektivet stilte jeg spørsmål om lagring av destinasjonens IP-adresse er forenlig med prinsippet (nedfelt i direktivet) om at innholdsdata ikke skal lagres. Årsaken er at en IP-adresse kan betraktes som et alias for DNS-delen av et nettsteds URL. Kjenner man IP-adressen kan man altså rimelig enkelt, ved hjelp av et såkalt reversoppslag, finne DNS-adressen, og dermed identifisere nettstedet. VG har for eksempel IP-adresse «193.69.165.21». Har man en logg som viser at Josef K. har besøkt 193.69.165.21, vet man også at Josef K. har besøkt www.vg.no. På den måten kan man, ved å lagre IP-adressene på nettstedene Josef K. besøker, «fotfølge» Josef K. fra nettsted til nettsted.

Signaturen Motblogg er uenig i dette, og skriver: «Nei, det kan man ikke. Det blir som å ringe en telefonkiosk og tro at samme person svarer hver gang.»

Den antagelsen Motblogg legger til grunn, er at IP-adresser er flyktige saker. Det stemmer for en del privatpersoner, men ikke hva angår nettsteders IP-adresser. Et nettsted har som regel samme IP-adresse fra det opprettes til det legges ned. Jeg synes derfor sammenligningen med en telefonkiosk ikke er særlig treffende.

Motblogg skriver videre: «Derimot la oss nå si at www.vg.no bytter til 193.93.253.2 og du da setter inn den gamle adressen så vil du få opp feil side.»

Svaret er: Det kan www.vg.no ikke. IP-adressen 193.93.253.2 eies av Nordic Hosting AS i Kristiansand, slik at selv om VG hadde lyst på ny IP-adresse (hvorfor skulle de det – den ene IP-adressen er nøyaktig like god som en annen), så kan de ikke bare bytte til en ny. Dette gjelder selvsagt ikke bare 193.93.253.2, men også alle andre IP-adresser. De eies av noen. Skal man bruke dem, må man først erverve rettighetene til å bruke dem. Det er ikke bare å «bytte» IP-adresse for et nettsted, slik Motblogg later til å tro.

Brudd av assosiasjonen mellom en IP-adresse og et nettsted er i praksis noe som kun skjer når et domene bytter eier (dersom vi ser bort fra skifter som skjer innen samme nettblokk – noe som ikke vil vanskeliggjøre identifisering av nettstedet, og som derfor er irrelevant i forhold til denne diskusjonen). Eierskifter er imidlertid verken hyppige eller vanlige, og når de skjer, registreres det. Loggen over hvilke IP-adresser Josef K. har besøkt, vil også fortelle når besøket fant sted. Det vil altså være mulig (med litt arbeide) å finne ut hvilke nettsted som benyttet IP-adressen når besøket fant sted, selv om domenet er solgt i mellomtiden.

For ordens skyld vil jeg legge til at dersom man velger en minimumsimplementasjon av direktivet, så skal ikke destinasjonens IP-adresse lagres (kun brukerens egen IP-adresse). De land som hittil har implementert direktivet har imidlertid gått lenger enn minimumskravet, og lovfestet at også destinasjonens IP-adresse skal lagres.

Lenker i artikkelen over er lagt til av Liberaleren.

Hjemmeside for Gisle Hannemyr

Bloggen

Wikipedia om Gisle Hannemyr

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
14 years ago

[…] Westerlund hevder at kun trafikkdata blir lagret, og ikke innhold. Men han er ikke inne på den mulighet for omgjøring av trafikkdata til innholdsdata som Gisle Hannemyr beskrev her på Liberaleren igår. […]

George
George
14 years ago

Denne artikkelen her er jo totalt feilaktig. 1. Det skal ikke logges hvilke IP-adresser du besøker under datalagringsdirektivet. Dette står ingen steder i direktivets artikkel 5, som fastslår hvilke data som skal lagres. Ergo, artikkelen skriver om «lagring av destinasjonens IP-adresse» – selv om dette ikke står noe som helst sted i direktivet. Resten av artikkelen preges av dette feilaktige premisset. 2. Selvfølgelig kan et hvilket som helst nettsted endre IP-adresse! La meg konstatere, som dataingeniør og webutvikler, at Gisle Hannemyr ikke aner hva han prater om. Hvis VG vil bytte IP-adresse, kan de selvfølgelig gjør det. Det er lite… Read more »

Gisle Hannemyr
14 years ago

1. Det er riktig at en minimumsimplementasjon av direktivet ikke krever at det skal logges hvilke IP-adresser man besøker. Det opplyses det forøvrig om i siste avsnitt i min artikkel. Det som er imidlertid er tilfelle, er at flere land likevel har krevd at dette lagres. I den danske lovteksten kreves det for eksempel slik lagring (Se § 5 i http://logningsdirektivet.dk/). 2. Jeg sier ikke at VG ikke kan bytte adresse. Jeg sier at de ikke kan bytte adresse til 193.93.253.2. Selvsagt kan VG skaffe seg rettigheter til en annen adresse enn den de bruker i dag. Poenget – som… Read more »

George
George
14 years ago

1. Hvorfor omtaler man noe som ikke er en del av EU-direktivet i en artikkel om EU-direktivet? Hva danskene har innført på egenhånd utenfor EU-direktivets bestemmelser får nå være deres egen sak. Det har ikke blitt foreslått at dette skal gjøres her i Norge, PST har ikke bedt om det, og norske politikere har kun tatt utgangspunkt i EU-direktivet siden det er dette Norge må ta stilling til som EØS-land. Ikke danske lover. 2. Hvem bryr seg om VG ikke kan endre IP til 193.93.253.2? Hva har det med noen ting å gjøre? Virker totalt uvesentlig ift denne debatten. Jeg… Read more »

Gisle Hannemyr
14 years ago

Du kommenterer min artikkel om IP-adresser og innholdsdata som om den er en frittstående artikkel om datalagringsdirektivet. Det er den ikke. Som det framgår av innledningen har den en forhistorie, nemlig et spørsmål jeg stilte på Stortingets høring om direktivet. På denne høringen ble det presentert et såkalt «grunnkurs i datalagringsdirektivet», der det ble påstått at destinasjonens IP-adresse skulle lagres. Til stede på møtet var representanter fra den tverr-departemnetale arbeidsgruppen som har arbeidet med det norske forslaget, en representant fra Politiet og en representant fra Politidirektoratet. Ingen av disse, som man skulle tro visste hva man har tenkt å lagre… Read more »

Tommy
Tommy
11 years ago

Det var da voldsomt til kverulant du var da. 193.69.165.21 kan kanskje imorgen føre deg til http://www.dagbladet.no. Rent teknisk er det ingen problemer for noen nettsted å endre ip-adressse

Fra arkivet