Ukategorisert

Homolobby?

Fra motstanderne av den nye ekteskapsloven hevdes det at Stortinget er blitt utsatt for påvirkning av en godt organisert «homolobby». Det er liten grunn til å hevde at partier og representanter har inntatt standpunkter de ellers ikke ville ha hatt. Verdikamp er ikke forbeholdt religiøse kretser alene.

For Liberaleren handler ikke vår støtte til den nye ekteskapsloven om hverken «homolobby» eller press fra noen kant. Det handler om en naturlig praktisk konsekvens av en ideologi og et livssyn som anerkjenner kjærligheten fra voksne samtykkende mennesker som likeverdig, uavhengig av legning.

Alle som leser Liberaleren vet at vi egentlig mener dette området (folks samliv) ikke burde lovreguleres i en egen lov. Det burde ikke være behov for hverken statlig eller religiøs velsignelse for å leve sammen. Det er langt frem til et slikt syn blir en alment akseptert.

Da er en felles ekteskapslov et sekundærstandpunkt som volder oss lite hodebry, og som slett ikke fratar oss nattesøvnen.

Å få anerkjent sin kjærlighet som likeverdig bør ikke anses som noen form for særinteresse som det er behov for å bruke lobbytjenester på. At homofile og lesbiskes interesseorganisasjoner har arbeidet for å få fjernet dét annenrangs stemplet homofilt og lesbisk samliv har hatt i lovverket, burde ikke overraske. Partnerskapsloven var et fremskritt da den kom i 1993. Nå er det på tide å ta et skritt videre; fjerne diskrimineringen av én type kjærlighet fremfor en annen.

Det virker som om religiøse og deres organisasjoner (særinteressegrupper?) tror at «verdier» er noe som er eksklusivt for dem. Dét er naturligvis helt feil. For liberalister er toleranse, individets ukrenkelighet, likeverd og individets frihet (inkludert retten til å søken efter lykken) sentrale verdier.

Vi kan imidlertid være helt enige i at kampen om homofiles og lesbiskes er en verdikamp. Hva skulle tilsi at våre verdier bør tillegges mindre vekt enn de verdier religiøse motstandere av den nye ekteskapsloven vektlegger?

Ingenting, naturligvis.

Politikk er kampen om ideer. Liberaleren deltar i den kampen. Kanskje er våre viktigste motstandere uvitenhet, fordommer og tilvente oppfatninger.

Slik vi blant annet ser demonstrert fullt ut når det kommer til spørsmålet om homofile og lesbiskes evne som omsorgspersoner – spesielt når det kommer til oppfostring og oppdragelse av barn.

Liberaleren vil fortsette å delta for fullt i denne verdikampen.

Vi godtar ikke at religiløse har noe som helst monopol på begrepet verdier.

Vi trenger ikke noen «homolobby» til å påvirke oss til å kjempe for verdier som er sentrale for oss, og til naturlige konsekvenser av slike verdier.

Vi er glade for å kunne delta i arbeidet for en ny ekteskapslov.

31 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Roger Axelsson
Roger Axelsson
14 years ago

Sitat: «Vi godtar ikke at religiløse har noe som helst monopol på begrepet verdier.» Selvfølgelig har ikke religiøse individer og samfunn monopol på begrepet. Men kanskje det bare virker slik fordi «vi andre» ikke i tilstrekkelig grad deltar i de debattene der verdier diskuteres? Sitat: «Det virker som om religiøse og deres organisasjoner (særinteressegrupper?) tror at “verdier” er noe som er eksklusivt for dem. Dét er naturligvis helt feil. For liberalister er toleranse, individets ukrenkelighet, likeverd og individets frihet (inkludert retten til å søken efter lykken) sentrale verdier.» Og lovfestede krav som religionsfrihet skal vel heller ikke glemmes? I Grunnloven… Read more »

Piris
Piris
14 years ago

Lete på internett om Religionsfrihet og fant blandt annet ut dette : «Religion betyr «Moralske påbud» og er et juridisk begrep som går over vanlig lovgivning, da vi ser politikere abdisere når vanskelige spørsmål debateres ! Tankefrihet…er støpeformen, den uunnværlige betingelsen for nær sagt enhver annen slags frihet. Med sjeldne avvikelser kan en gjennomgående anerkjennelse av denne sannhet spores i vår politiske og rettslige historie. skiller frihet for tanke, samvittighet, religion eller tro fra retten til å uttrykke religion eller tro. Den tillater overhode ingen begrensninger i tankefrihet og samvittighetsfrihet eller i friheten til å ha eller ta til seg… Read more »

Nei til felles ekteskapslov
14 years ago

Det er verdt å merke seg at partnerskapsloven ble vedtatt med én stemmes overvekt. Dette ble skjebnesvangert. Representantene som nølte, men som ble overtalt av datidens homolobby, fikk høre at det aldri ville bli aktuelt å sidestille det heterofile og det homofile forhold i ekteskapet. Ekteskapet skulle forbli en institusjon mellom mann og kvinne, som så å si alle samfunn til alle tider har vært basert på. I dag er det nok sikkert flertall i folket for felles ekteskapslov (dog med et betydelig mindretall imot), men det burde synes åpenbart at dette i stor grad må skyldes en kulturell meningsforskyvning.… Read more »

Piris
Piris
14 years ago

Nei til felles ekteskapslov skrev : «Man vet selvsagt at denne unormale formen for kjærlighet har eksistert til alle tider» ! Ikke kall homofili som unormal .. kall det heller uvanlig ! Det er farlig å kalle andre unormale !
.. og NEI jeg gidder ikke å lese argumenter mot loven, for jeg hater fahfolk som IKKE vet hva de snakker om !

Nei til felles ekteskapslov
14 years ago

Piris: Jeg respekterer at du er tilhenger av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Hadde jeg ikke gjort det, hadde jeg vært på kant med et flertall av nordmenn. Jeg synes imidlertid at motargumentene også hadde fortjent å komme frem i debatten. Øivind Benestad har gjort et formidabelt arbeid i sin motstand mot denne loven. Det har vært et enkeltmannsforetak; og han har kjempet mot LLH (som ikke er representativ for norske homofile). Landets biskoper, av hvem alle unntatt to er motstander av loven, kunne ha engasjert seg mye mer i denne saken – og bidratt til å skape en reell samfunnsdebatt. Hvorfor… Read more »

Amerikaneren
Amerikaneren
14 years ago

At homofile par skal ha samme rettigheter, både økonomisk og juridisk, som heterofile par er en selvfølgelighet! Det jeg ikke skjønner helt er hvorfor homofile par vil presse seg inn i kirken, et sted hvor de som regel ikke er velkomne.

Weedar
Weedar
14 years ago

Når svært forskjellige samfunn og kulturer har gitt ekteskapet en særstilling, så skyldes det IKKE at de ikke sidestiller alle former for kjærlighet. I det gamle romerriket var homofili vanlig og akseptert. At menn hadde sex med unge gutter var også akseptert, men likevel hadde de ikke et eget ekteskap for menn som ble «glade i» andre menn / unge gutter. Ekteskapet som institusjon er langt mer nyttig for samfunnet enn noen annen form for union, f. eks. homofile parforhold. Dette fordi et typisk ekteskap frembringer barn, forsørger dem og oppdrar dem. Barn er som kjent nødvendig for at samfunnet… Read more »

Snorre
Snorre
14 years ago

Weedar> [kjønnsnøytral ekteskapslovgivning er] totalt unyttig for samfunnet for øvrig. Eh, tøys. Det er kjempenyttig for å få et fint samfunn å bo i. Du har vel ikke lyst til å bo i et undertrykkende samfunn med jantelov, tall poppy syndrome og særbestemmelser i loven? Sikkert ikke vanskelig å tenke seg at det var /deg/ loven diskriminerte mot, og luringer som argumenterte for at samfunnet faller sammen om du ble akseptert? Weedar> Hvem er det som fortsatt får barn, og som i følge Darwin derfor er best skikket til å overleve? Insektene, vel. Kakerlakker kan jo overleve omtrentlig alt, og… Read more »

Weedar
Weedar
14 years ago

Snorre: Du mener altså at det er diskriminering å differensiere mellom en samlivsform som av natur er fruktbar og en annen som av natur er steril… Det er diskriminerende å ikke kalle både appelsiner og gråstein for frukt… Dersom det ikke finnes noen regler for hva som er et saklig argument (logikk), så har du sikkert rett. Ellers har også jeg sett filmen Idiocracy. Du må gjerne mene at de som får nok barn til at deres kultur overlever, er idioter. Hvis det medfører at det er mindre smertefullt for deg dine at verdiers skumringstid er påbegynt, (og det etter… Read more »

Snorre
Snorre
14 years ago

Weedar: Nja, jeg bare påpeker at det finnes livsformer som er enda mer effektive på det å skaffe avkom, og at det ikke nødvendigvis er noe mål. Ellers tror jeg ikke folk som vil ha masse unger er insekter, men de høres jo litt misunnelige ut på de små krypene som kan lage drøssevis av unger med bare én akt. Hva angår befolkningsvekst (eller mangel derav), så er det jo ikke verre enn å la folk bli arbeidsinnvandrere. Selv om folk her har bedre å bruke tiden til enn å verpe og ruge med alt det medfører, så betyr jo… Read more »

Snorre
Snorre
14 years ago

Men, jo, weedar, om du nå er virkelig gira på å få folk til å få masse unger, så er det neppe det å la homofile få samme rettigheter og så være barnløse i ekteskap i stedet for utenfor ekteskap som er store styggen: I stedet kan du jo gå etter pensjonsordninger! Tenk så fælt det er med pensjon, formue og så videre, hvor folk kan forsørge seg selv etter at de har sluttet å arbeide, i stedet for å oppfostre et lass unger så de kan ta vare på seg? Seksualundervisning burde selvsagt også bekjempes om du er gira… Read more »

Weedar
Weedar
14 years ago

Snorre: Ditt insektargument er såvidt jeg kan se fullstendig irrelevant. At vår vestlige kultur er i ferd med å utrydde seg selv grunnet demografisk vinter er like sant uavhengig av hvor mange barn innsekter får. Arbeidsinnvandring nenvte jeg allerede i min første kommentar. For å sitere meg selv: «Hvem er det som fortsatt får barn, og som i følge Darwin derfor er best skikket til å overleve? Kristne, muslimer, hinduer og andre folkegrupper med tradisjonelle verdier. Dersom ikke vest-europa fullstendig kollapser, vil det være grunnet innvandring av folkegrupper med et helt annet verdisyn enn det som forfektes her inne.» Til… Read more »

Piris
Piris
14 years ago

Weedar : Det er ikke diskriminerende å gi to forskjellige samlivsformer forskjellige navn og forskjellige rettigheter! Det kalles å differensiere, ikke å diskriminere. !

Hva med å gi samlivet et felles navn ? Samlivsloven ?
Da kan man verken ikke gi forskjellige rettigheter eller differensiere
samlivet, uavhengig av kjønn ( eller antall ).

Hmmm… samlivsloven lyder som et bedre forslag !

Snorre
Snorre
14 years ago

Weedar: Hva med barnløse (heterofile) ekteskap hvor en av ektefellene er steril? Skal disse tvangsoppløses? Og jeg ser fremdeles ikke hvordan å nekte folk å kalle samlivet sitt for ekteskap skal frembringe flere unger—eller gjøre dem fornøyde. Du /er/ klar over at de lever sammen i partnerskap og samboerskap nå, og at de ikke kommer til å gifte seg med noen av ‘feil’ kjønn bare for å få fatt på ekteskapstittelen? Du hadde kanskje helst sett at vi gikk tilbake i tid til da homofili var forbudt og kvinner ikke hadde tilgang til utdanning og jobb? Enn da ekteskap fungerte… Read more »

Snorre
Snorre
14 years ago

Offtopic: Jeg ser at systemet her gjør om tre hyphens (- – -) til en m dash (—), tipper samme gjelder for n dash (–), og da blir jo spørsmålet: Eeeer det \LaTeX jeg værer? Kanskje \TeX? Funker ting som \textbf{textbf}? Quoting med «backticks og ticks»?

(Kanskje burde jeg heller bare ha satt meg inn i wordpress. : P )

Weedar
Weedar
14 years ago

Et godt poeng, forutsatt at begrepet ekteskap ikke opphører å eksistere som en egen samlivsform, dekket av samlivsloven. Da vil det være sant at ekteskapet er en samlivsform, men ikke alle samlivsformer er et ekteskap. Det er i praksis den situasjonen vi har i dag. Vi har partnerskap og ekteskap. Begge deler er samlivsformer. Men forslaget ditt kan by på problemer for LLH-aktivister: Et ektepar har retten til å vurderes som adoptivforeldre. En av grunnene til dette, er at ekteskapet som institusjon beviselig er det beste oppvekstmiljøet for et barn, og statistisk sett, det som har best forutsetning for å… Read more »

Weedar
Weedar
14 years ago

Snorre: Jeg har aldri sagt at det å ikke hamre ytterligere en spiker inn i ekteskapets kiste i vesten vil gjøre at det magisk fødes flere barn. Mitt opprinnelige poeng var en observasjon. Observasjonen er at moderne kulturelle venstreverdier er i ferd med å utrydde seg selv. Derfor volder det meg relativt liten bekymring at mine verdier for øyeblikket er i mindretall i vesten.

Weedar
Weedar
14 years ago

Til spørsmålet om sterile ekteskap har jeg to ting å si:

a) Kjønnspolariteten i et sterilt ekteskap er fortsatt tilstede.
b) En lager ikke lover basert på regelen, ikke unntaket. Det er ingen grunn til å bruke ressurser på å finkjemme alle ekteskap etter noe som statistisk sett er insignifikant.

Weedar
Weedar
14 years ago

Ehm, det jeg mente å si, var altså at vi lager lover basert på regelen, ikke unntaket. Det ble bare en «ikke» for mye 🙂

Snorre
Snorre
14 years ago

Weedar: *Venstre*verdier er i ferd med å utrydde seg selv? Sier han som vil bruke staten til å forfekte sitt livssyn? Jeez. Kanskje det bare er jeg som bruker autoritær⇓liberal som venstre–høyre-akse … «trenger vi ikke å svare på vanskelige spørsmål om hvorfor et samliv som av natur er sterilt skal ha retten til å adoptere barn» Trenger det være verre enn at de har viljen til å påta seg oppgaven å oppfostre et barn? Og hva søren har du imot at antallet som velger å leve sammen er noe annet enn én eller to? Og ja, løver og løvinner… Read more »

Snorre
Snorre
14 years ago

Weedar: Ellers vil jeg ikke si at verdiene dine er upopulære i vesten, det er nok av folk som bor her som mener at de skal legge seg opp i hvordan folk fører livene sine, og sogar få staten til å føre kontroll med det. At det er noen småforskjeller i akkurat hvordan de gjør det gjør ikke grunntanken deres noe annerledes. Så cheer up, selv om du ikke kan bruke statsapparatet som du vil nå, så er det jo mulighet for at du også får prøve stikka etter hvert, om ikke bare noen sånne ekle liberalister har vært og… Read more »

Snorre
Snorre
14 years ago

Og hups, det ble en nedoverpil. Det skulle være en autoritær⇔liberal.

Weedar
Weedar
14 years ago

Snorre: Jeg skal forsøke å svare på dette så kortfattet og saklig som mulig, denne diskusjonen ble lengre enn jeg hadde forestilt meg. Ekteskapet er ikke skapt av statsaparatet, det er mye eldre enn den norske stat eller noen annen stat eller regjering. Det er en institusjon som har vokst frem organisk på tvers av religion, kultur og etnisitet. Det jeg klager på er en SYNTETISK ekteskapsforståelse som er SKAPT AV STATEN og er basert på ren ideologi! Hvilke privatrettslige avtaler frie individer inngår er deres sak, og jeg ønsker ikke å legge meg bort i det. Når jeg vil… Read more »

Snorre
Snorre
14 years ago

«Jeg har ikke rett til å bestemme for dem at to “pappaer” er “godt nok” selv om det skulle passe min ideologi!» Du har jo ikke rett til å bestemme for dem at det ikke er godt nok på grunn av ideologien din, heller. «Men det betyr da vitterlig ikke at vi skal slutte å forsøke å gi foreldreløse barn en best mulig oppvekst når vi faktisk HAR muligheten til å hjelpe dem?» Nettopp! Så hvorfor prøver du å forhindre at de kommer til et kjærlig hjem i stedet for å bo på en institusjon eller i et hjem de… Read more »

Weedar
Weedar
14 years ago

Snorre: Jeg har allerede gjendrevet argumentet om at dette dreier seg om å behandle folk som mindreverdige. Som jeg gjentatte ganger har poengtert er det reelle forskjeller på partnerskap og ekteskap (fruktbarhet, kjønnspolaritet). Derfor dreier det seg om differensiering, ikke diskriminering. Som jeg også har nevnt, har alle homofile den samme rett til å gifte seg med en av motsatt kjønn som alle heterofile har. At de ikke er tiltrukket av ekteskapet som samlivsform betyr ikke at de regnes for mindreverdige! Videre er ingen av de grunnene du nevner, relevante for de adopsjonsbyråene som nå verden over enten må legge… Read more »

Snorre
Snorre
14 years ago

weedar: «Barn skapes av naturen av en mann og en kvinne, og ekteskapet er en naturlig samlivsform som har vokst frem i alle slags kulturer og etniske grupper» Som et politisk arrangement, ja. Moderne ekteskap ligner i navnet og i det at det til nå har vært kun for tvekjønnede, men å mene de er det samme blir som å tro at en hestekjerre og en bil er det samme fordi begge har fire hjul. «Det er en reell forskjell på menn og kvinner, og begge kjønnene sammen er nødvendig for å få et korrekt bilde av MENNESKET, for både… Read more »

Weedar
Weedar
14 years ago

– Nei, et ekteskap er ikke et politisk arrangement, selv om flere politiske systemer har valgt å gi denne private avtalen en særstilling fordi den er viktig for at samfunnet skal overleve. – Det er sant at barn møter mange andre enn foreldrene. Men selv ikke du har samme forhold til din mor som en tilfeldig dame du møter på gata? – Nei, jeg vil ikke ta barna fra alenemødre. I et tilfelle hvor et barn f. eks av fødes av en bifil kvinne som har vært utro mot sin kvinnelige partner, vil jeg heller ikke ta fra mor omsorg… Read more »

Weedar
Weedar
14 years ago

Eller kanskje høste hva dere sår 😀

Piris
Piris
14 years ago

Ekteskapet er ikke tildelt noen religioner da ekteskapet ER
ELDRE ENN NOEN RELIGIONER ! Religiøse skrullinger som mener at ekteskapet hører
til i bibelens tolkninger er noen tullinger !

Piris
Piris
14 years ago

I Tyskland hadde de for over 200 år siden ( I 1875 ) skilte ekteskapet i to deler ! Det vil si de innførte et sivilt ekteskap som skilte mellom den juridiske delen og den religiøse seremoni delen !

Bedre om vi hadde gjort det samme !

Fra arkivet