Ukategorisert

Homolobby?

Fra motstanderne av den nye ekteskapsloven hevdes det at Stortinget er blitt utsatt for påvirkning av en godt organisert «homolobby». Det er liten grunn til å hevde at partier og representanter har inntatt standpunkter de ellers ikke ville ha hatt. Verdikamp er ikke forbeholdt religiøse kretser alene.

For Liberaleren handler ikke vår støtte til den nye ekteskapsloven om hverken «homolobby» eller press fra noen kant. Det handler om en naturlig praktisk konsekvens av en ideologi og et livssyn som anerkjenner kjærligheten fra voksne samtykkende mennesker som likeverdig, uavhengig av legning.

Alle som leser Liberaleren vet at vi egentlig mener dette området (folks samliv) ikke burde lovreguleres i en egen lov. Det burde ikke være behov for hverken statlig eller religiøs velsignelse for å leve sammen. Det er langt frem til et slikt syn blir en alment akseptert.

Da er en felles ekteskapslov et sekundærstandpunkt som volder oss lite hodebry, og som slett ikke fratar oss nattesøvnen.

Å få anerkjent sin kjærlighet som likeverdig bør ikke anses som noen form for særinteresse som det er behov for å bruke lobbytjenester på. At homofile og lesbiskes interesseorganisasjoner har arbeidet for å få fjernet dét annenrangs stemplet homofilt og lesbisk samliv har hatt i lovverket, burde ikke overraske. Partnerskapsloven var et fremskritt da den kom i 1993. Nå er det på tide å ta et skritt videre; fjerne diskrimineringen av én type kjærlighet fremfor en annen.

Det virker som om religiøse og deres organisasjoner (særinteressegrupper?) tror at «verdier» er noe som er eksklusivt for dem. Dét er naturligvis helt feil. For liberalister er toleranse, individets ukrenkelighet, likeverd og individets frihet (inkludert retten til å søken efter lykken) sentrale verdier.

Vi kan imidlertid være helt enige i at kampen om homofiles og lesbiskes er en verdikamp. Hva skulle tilsi at våre verdier bør tillegges mindre vekt enn de verdier religiøse motstandere av den nye ekteskapsloven vektlegger?

Ingenting, naturligvis.

Politikk er kampen om ideer. Liberaleren deltar i den kampen. Kanskje er våre viktigste motstandere uvitenhet, fordommer og tilvente oppfatninger.

Slik vi blant annet ser demonstrert fullt ut når det kommer til spørsmålet om homofile og lesbiskes evne som omsorgspersoner – spesielt når det kommer til oppfostring og oppdragelse av barn.

Liberaleren vil fortsette å delta for fullt i denne verdikampen.

Vi godtar ikke at religiløse har noe som helst monopol på begrepet verdier.

Vi trenger ikke noen «homolobby» til å påvirke oss til å kjempe for verdier som er sentrale for oss, og til naturlige konsekvenser av slike verdier.

Vi er glade for å kunne delta i arbeidet for en ny ekteskapslov.

Mest lest

Arrangementer