Diverse, Magasin

Personvernet under press

er Datatilsynets deprimerende men forutsigbare oppsummering av 2007. I sin årsmelding setter Datatilsynet søkelyset på flere tendenser ved utviklingen.

Det er i årsmeldingens kapittel 8 at Datatilsynet omtaler tendensene.

Innledningsvis skriver tilsynet:

«En viktig del av Datatilsynets mandat er å identifisere farer for personvernet, og gi råd om hvordan de kan unngås eller begrenses. Datatilsynet vil trekke frem sju tendenser som har vært særlig fremtredende i meldingsåret.

Tendensene er hentet fra erfaringer fra tilsyn og saksbehandling, fra høringsarbeidet, deltakelse i forskjellige arbeids- og styringsgrupper nasjonalt og internasjonalt, samt gjennom saker som Datatilsynet er blitt oppmerksom på gjennom medieomtale. Beskrivelsen av tendensene bygger på en grundigere omtale andre steder i årsmeldingen.»

Av tendensene kan nevnes: Personvernet er under press, anonyme alternativer forsvinner, lagrede personopplysninger blir ikke slettet, snoking blir ikke avdekket, Datainnhøsting er blitt enklere – og det har vært store lekkasjer i året som gikk, og det er øket fare for identitetstyveri i Norge. Alt i alt en svært deprimerende oppsummering – for oss som er opptatt av personvern og å hegne om privatlivets fred.

I Grunnlovens § 102 heter det at «Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.». Idag trenger ikke myndighetene fysisk å gå inn i folks hus og hjem. Man kan sitte i sine egne lønnkamre og kartlegge våre liv.

Spørsmålet tilsynet stiller seg er: Blir vi tryggere av inngripende tiltak?

Les Datatilsynets oppsummering her.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Hendrik Hausken
14 years ago

Blir vi tryggere av inngripende tiltak?

Vel…stoler vi på maktmennesker?

Tenkte meg det ja 😀

Piris
Piris
14 years ago

Dette er også skremmende :

http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/03/27/530697.html

Vil DNA registrere problembarn !

HERREGUD ( Som ikke er her ! ) Hvorfor flykter barn hjemmefra ?
Hvorfor oppfører dem seg slikt ? Blir de overkjørt av voksnes autoritet ?
Kan man ikke for he…. hjelpe disse barna ! Gi dem god selvtillit !
Makt kåte mennesker – P.I.A ( Pain in the ass )

Fra arkivet